ข่าวสารทั่วไปเรื่องน่าอ่าน

ข่าวดี คนละครึ่งเฟส 4 เตรียมรับเพิ่ม 6,000 บาท

คนละครึ่งเฟส 4 เตรียมรับเพิ่ม 6,000 บาท เพื่อก ระตุ้ นเศรษฐ กิจ

สืบเนื่องจากประโยคพูดทีเ ล่น ทีจริงขอ ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรั ฐมนตรี ที่พูดกับ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลั งว่า

คนละครึ่งไหมล่ะ ชาวบ้านชอบ ทำให้ประเด็ น คนละครึ่งเฟส 4 เป็นที่จั บต าว่าจะเป็นจริงหรือไม่ อย่างไร

ล่ าสุ ดมีความคื บหน้า จากเพจฯ ข่าวประกันสังคม ที่ระบุข้อความคาดก ารณ์ถึงโครงการ คนละครึ่งเฟส 4

ทั้งนี้ กระแ สดังกล่าวยังไม่มีประกาศความชั ดเจนอย่างเป็นท างการ ซึ่งหากมีความคื บหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทร าบอีกครั้ง

ขอบคุณที่มาจาก siamtopic

Related Articles

Back to top button