บ้านและสวนเกษตร//สร้างอาชีพ

เกษต รผสมผสาน มีที่ดินแค่ 2งาน ก็ทำเ งิ นได้ปีละแส น

ใครจะเชื่อ ทำอาชีพเกษตรบนที่ดินแค่ 2 งาน จะทำเ งิ นปีละแ ส นกว่าบ า ท มากกว่า 1 ไร่ 1 แ ส นที่เขาพูดกันบ่อยๆซะอีก วันนี้เรามีเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งในการทำเกษตรผสมผสาน มาฝากกัน เผื่อเป็นแนวทางสำหรับใครหล า ยๆคน

สำหรับใครที่คิดว่า มีพื้นที่ และต้นทุนน้อยจะให้เริ่มยังไง วันนี้เรามีไอเดียจาก คุณณรงค์ วิมา ผู้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่จะมาบอ กแนวคิด และวิ ธีการเริ่มต้นทำเกษตร ด้วยที่ดิน 2 งาน แต่สามารถทำเ งิ นได้ทุกวัน ตกปีละแ ส น จะเป็นอ ย่ างไร ต ามไปดูกันเลย

คุณณรงค์ ใช้แนวคิดเกษตรผสมผสานที่ได้จาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยคุณณรงค์ได้เริ่มแบ่งพื้นที่ 1 งาน และทำการขุดร่อง 15 ร่อง เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นชะอม เอาไว้คลุมหน้าดิน ทั้งหมด 3,000 กิ่ง และนำยอ ดชะอมไปข า ยได้วันละไม่ต่ำกว่า 200 บ า ท

ส่วนที่เหลือก็นำไปชำกิ่งไว้สำหรับข า ยพัน ธุ์ไม้ เป็นรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาอีก 1 ช่องทาง

ข้างๆแปลงชะอมได้ขุดบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้งฝอย ในบ่อก็ปลูกผักน้ำที่กินได้ และเมื่อ กุ้งฝอยแม่พัน ธุ์เริ่มเห็นไข่ เพิ่มอัตรารอ ดของลูกกุ้งไม่ให้กุ้งตัวใหญ่กิน

คุณณรงค์ก็ได้ประดิษฐ์ ทุ่นทำคลอ ดกุ้ง จากแกลลอนน้ำตัดข้าง โดยผูกข้างด้วยขวดพลาสติกเพื่อให้แกลลอนลอยน้ำ และใต้แกลลอนก็ยังเจาะรูเล็กๆให้ลูกกุ้งที่แข็งแรงลอ ดออ กไปได้ด้วยตัวเอง

และยังปลูกต้นตะไคร้ไว้รอบบ่ออีกที ถัดมาข้างๆมีพื้นที่ว่าง ขนาดกว้าง 80 ซม. 120 ซม. คุณณรงค์ก็ได้หาวัสดุที่หาได้มาทำคอนโดยกสูงไว้สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว เลี้ยงไว้ออ กไข่ เก็บมากินได้ในครัวเรือน

ถ้าเหลือก็นำไปข า ยได้อีก และยังปล่อยไก่ออ กมาช่วงเย็นให้ช่วยกิน วั ช พื ช ในแปลงผักอีกด้วย ปลอ ดภั ยจาก วั ช พื ช โดยที่ไม่ต้องพ่นย า

สำหรับพื้นที่ว่างที่เหลือ ก็ใช้ปลูกพืชผักสวนครัว และยังมีการปลูกไม้ผลคั่นระหว่างกลางด้วย ได้แก่ มะนาว มะละกอ แก้วมังกร ฝรั่ง นอ กจากนี้ยังใช้พื้นที่รอบรั้วบ้านสำหรับปลูกผักหวานป่าไว้ข า ยต าลฤดูกาล และยังตอนกิ่งไว้ข า ยด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถข า ยได้วันละไม่ต่ำกว่า 100 บ า ท

เพียงเท่านี้ คุณณรงค์ ก็สามารถมีรายได้รายวันจากการทำเกษตรในที่ดิน 1 งานของเขาแล้ว ซึ่งเป็นแนวคิดการทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่เน้นปลูกผักหล า ยชนิด

สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดูกาล และยังปลูกไว้กินได้ในครัวเรือนอีกด้วย หากใครอย ากลองเริ่มต้นเป็นเกษตกร แต่ไม่รู้ว่าจะลงมือทำอ ย่ างไรดี ก็ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้กันดูได้นะคะ

ที่มา bitcoretech

Related Articles

Back to top button