ดวงวันนี้

นิสัยใจคอ จากสัญลักษณ์ทั้ง 12 เดือนเกิด

นิสัยใจคอ จากสัญลักษณ์ทั้ง 12 เดือนเกิด
คนที่เกิ ดเดือน มกราคม (มังกร)

สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิ ด ของคนคือจิตวิญญาณแห่ งมังกรบุคลิกของคนนั้นเ ป็นคนที่ทะเยอทะย าน มากกว่า เดือนอื่น
เป็นคนที่มีไฟในตัวหากคาดหวังอะไร ที่สูงก็จะพย าย ามทำตามให้ถึงที่สุด เป็นคนที่เครี ย ดตั้งใจ และมีความศรัทธาแนวแน่
สัญลักษณ์นี้แหละคือสัญลักษณ์แห่งมังกร

คนที่เกิ ดเดือน กุมภาพันธ์ (นกฟีนิกซ์)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุณคือนกฟีนิกซ์ คุณเป็นคนที่มีความแตกต่าง จากคนอื่น มาก เป็นคนที่แม้จะล้มมากี่ครั้ง
ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนนกฟีนิกซ์ที่เกิ ดใหม่ได้เสมอ คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ตามคุณจะต้องฝ่าฟันไป

คนที่เกิ ดเดือน มีนาคม (หยิน-หย าง)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณ ของคุณ คือหยิน-หย างคุณเป็น คนที่ชอบความสมดุล ต้องการความสงบในชีวิตคุณสามารถ
ผสมผสานความดีและเล ว ได้อย่ างลงตัว เป็นคนที่ไม่เอียงไป ทางใดทางหนึ่ง ชอบประนี ประนอมชอบต่อรอง ชอบหาทางแก้
ชอบหาทางออกที่ทุกคนยอมรับ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย ากให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่มีปัญหากันสัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณ
ของคุณคือหยิน-หย างน่ะเอง

คนที่เกิ ดเดือน เมษายน (สิงโต)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณ ของคุณคือสิงโต คุณเป็นคนกล้าหาญ และค่อนข้าง ก้าวร้าวพอสมควร เป็นคนที่แม้จะถูกทิ้ง
ให้อยู่คนเดียว ก็พร้อมต่อสู้และยืนหยัดขึ้น มา จนได้คุณมีหัวใจ ของสิงโตโดยแท้ เป็นอิสระและชอบที่ได้เป็นตัวเอง คุณมี
นิ สั ยของนักรบ และพร้อมจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ขัดขวางทุกอย่ าง ขอเพียงให้คุณผ่านพ้นไปได้คุณอย ากเป็นคนที่
ประสบความสำเร็จ โดดเด่นกว่าคนอื่น จิตวิญญาณของคุณไม่ต่างจาก สิงโตจ่าฝูงผู้นำ ที่กล้าหาญและโดดเด่น

คนที่เกิ ดเดือน พฤษภาคม (หม าป่า)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณ ของคุณคือหม าป่า คุณเป็นคนชอบอยู่คนเดียว มีความลึกลับหน่อย และมีนิ สัยชอบปกป้อง
ตัวเอง คุณเป็นคนรักอิสระ พอสมควรไม่ ชอบไปข้องเกี่ยวกับใครมาก เพราะรู้สึกว่ารำคาญ แต่ก็ชอบปกป้องชอบดูแลคน
ใกล้ตัวด้วย ลึกลงไปในใจ คุณค่อนข้างโดดเดี่ยว รู้สึกเหมือนตัวคนเดียว ไม่ค่อยมีใครเข้าใจ เพราะอย่ างนี้ สัญลักษณ์ประจำ
ตัวของคุณก็คือ หม าป่าเดียวดาย ที่แม้จะชอบอยู่กับฝู แต่บางทีก็ชอบหลบไป อยู่ตัวเดียว

คนที่เกิ ดเดือน มิถุน า ยน (ปลา)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุณ คือปลาคุณเป็นคนที่มีสีสัน และเต็มไปด้วยอารมณ์ เป็นคนที่อ ดทน และจะผ่านช่วง
เวล า ย ากลำบาก ได้ง่ายกว่าคนอื่น คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง รับฟังเสี ยงจากจิตใจ ของตัวเอง เสมอ และ
มักทำอะไรตามอารมณ์ของตัวเองเป็นหลัก ยิ่งถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มหลงทาง หรือไม่เข้าท่า คุณจะถามตัวเองทันที ว่ามันเหมาะไหม
ที่จะทำแบ บนี้ ถ้าสัญชาตญาณบอ กว่าใช่ใครจะห้ามยังไง คุณก็ไม่สนใจสัญชาตญาณ ถือเป็นสิ่งมีค่าที่สุดของคุณแล้วล่ะ

สัญลักษณ์ประจำตัวคุณคือปลา ที่เวลาจะวางไข่ หรือว่ายน้ำไปไหน ก็ใช้สัญชาตญาณบอ กเสมอ

คนที่เกิ ดเดือน กรกฎาคม (ไฟ)

สั ญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณ ของคุณคือไฟ คุณเป็นคนที่แพสชั่น ทำอะไรก็ต้องเต็มที่เสมอ คุณพร้อมทำทุกอย่ าง เพื่อ
ให้ความฝันเป็นจริงไฟ ในตัวคุณอาจไปเผาคนใกล้ชิด ก็ได้โดยคุณไม่ได้รู้ตัวเลย คุณยังมีบุคลิกที่ก้าวร้าว และอาจจะป่าเถื่อน
ในบางเวลา คงเพราะไฟในตัวคุณนี่แหล ะที่เผาใจคุณ มันอาจจะส่งผลทำให้คุณต้องลำบาก หล า ยต่อหล า ยครา แต่
ขณะเดียวกัน มันก็ช่วยส่องแสง นำพาคุณไปยังเป้าหม าย ที่ต้องการด้วยต้องใช้ไฟ ในตัวอย่ างร ะวั งนะ เหมือนที่เขาว่า
ไฟถ้าใช้อย่ างเหมาะสม มันก็กล า ยเป็นประโยชน์ แต่ถ้าใช้แบบไม่เหมาะ มันก็เผายับได้เหมือนกัน

คนที่เกิ ดเดือน สิงหาคม ( ม้า)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณ ของคุณคือม้าคุณเป็นคนรักอิสระ และกล้าหาญมาก คุณชอบคิดอะไรแปลกใหม่ ชอบทำอะไร
ไม่เหมือนใคร การได้ทำอะไรที่อย าก ทำจะดึงพรสวรรค์ในตัวคุณออ กมาได้เต็มที่ คุณเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจ และกล้าพูด
ความจริงคุณไม่เคยละอาย ในตัวเองเลย ไม่ว่าจะทำอะไรลงไป เพราะคุณมั่นใจในสิ่งที่ทำ และรู้ว่าทำดีที่สุดแล้วคุณเปรียบเหมือน
ม้าป่าที่ชอบควบไปทั่ว และไม่ได้คิด ร้ า ย อะไรกับใคร

คนที่เกิ ดเดือน กันย ายน (ดอก ไม้)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณ ของคุณคือ ดอก ไม้ คุณเป็นคนอ่อนหวาน เรียบง่าย คิดอะไรง่าย คุณชอบกลิ่นหอม โดยเฉพาะ
กลิ่น ของดอกไม้ คุณเป็นคนที่งามทั้งกายและใจ เป็นคนอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วคนอื่น สบายใจก็เหมือน ดอกไม้น่ะแหละ ไม่ใช่ดอกไม้
ที่หอมแรงนะ แต่เป็นดอก ไม้กลิ่นอ่อน สีอ่อน ดูแล้วสบายต าสบายใจนั่น แหละคุณ

คนที่เกิ ดเดือน ตุลาคม (ดว งดาว)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของ คุณคือ ดว งดาว คุณเป็นคนที่มีบุคลิก เหมือนดว งดาว นั่นคือเวลาใครมองคุณ พวกเขาจะ
รู้สึกถึง ความหวังคุณสามารถนำผู้คนไปสู่สิ่งดี เมื่อใครหลงทาง ก็ต้องมองหาคุณเป็นคนแรก คุณมีคำแนะนำที่ดี ให้ทุกคนได้เสมอ
ยิ่งถ้าใครเจอสถานการณ์ลบ หรือไม่สบายใจ ถ้าได้เจอคุณก็จะมีพลังมากขึ้น รู้สึกดีมากขึ้นและนั่นแหละตัวคุณ แหละดว งดาว
ของทุกคนความหวัง ของใครต่อใคร

คนที่เกิ ดเดือน พฤศจิกายน (ต้นไม้)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณ ของคุณคือต้นไม้ คุณเป็นคนใจดี สนใจผู้อื่น และคิดถึงคนอื่น เสมอคุณพร้อมปกป้องคนอื่น เป็น
หลักให้ใครต่อใครยึดได้เสมอ คุณมีความพย าย าม มีความอ ดทน และมีเสน่ห์ โดยธรรมชาติแล้ว เป็นคนที่พร้อมจะให้คนอื่น
พร้อมช่วยเหลือคนอื่น พร้อมจัดการปัญหา ให้ทุกคนก็เหมือนต้นไม้ใหญ่นั่นแหละ ใคร ก็ต้องการพึ่งพา

คนที่เกิ ดเดือน ธันวาคม (น้ำ)

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุณ คือน้ำคุณมีบุคลิก ไม่ต่างจากน้ำไหล ไปได้เรื่อย ใครต่อใครมักคิดว่า น้ำดูไม่สำคัญ แต่
ความจริงแล้วน้ำนั้น แข็งแกร่งมากแม้แต่ภูเขา ถ้าโดนน้ำกัด เซาะบ่อย ก็ยังพังทล า ยได้เหมือนกัน คุณมีทั้งความนุ่มนวล
และรุ นแร งในตัวเอง และยังอันตรายด้วย บางทีคุณเหมือนน้ำบางที ก็เหมือนทะเลที่คลื่นแรง ขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ เป็นแบบไหน
อย่ างไร ก็ต ามคุณมีข้อ ดี แบบน้ำคือปรับตัว ได้ง่ายและเข้าได้ กับทุก ภาชนะนะ

ที่มา : fashionsfuns

Related Articles

Back to top button