ดวงวันนี้เรื่องน่าอ่าน

เก็บไว้ท่อง 4 บทสวด คาถาสำหรับค้าขาย ให้ขายดีเงินทองไหลมา

เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกท่าน ต้องมีบทสวดคาถาสำหรับบูชา เพื่อที่จะทำมาค้าขายได้อย่างราบรื่น ค้าขายร่ำร วยได้กำไรดี โดยหลังจากที่ทำการลงมือจัดร้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะสังเกตได้ว่าเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างจะนำอาหารมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางของทางร้านค้าของตนเอ งหรือจะเป็นการยกมือสวดมนต์คาถาต่าง เพื่อให้เป็นสิริม ง ค ลให้กับตัวเจ้าของร้านและร้านค้าที่ตัวเองทำมาค้าขาย เพื่อที่จะช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านซื้อสินค้าในร้านของเรา

วันนี้เราได้นำ 4 พระคาถาจากพระอาจารย์ชื่อดัง สำหรับค้าขาย มาให้ทุกท่านได้นำไปท่องกัน

1 พระคาถาเงินล้าน เป็นคาถาของ หล ว งพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง คาถาที่ได้จากฐาน ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัท ใช้ได้เป็นสาธารณะ ซึ่งห ล ว งพ่อท่านได้คาถาบทเหนี้โดยตรงจากองค์ สมเด็จฯ( องค์ปฐม ) ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจของในช่วงเวลาที่ແย่ ทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถานี้ช่วย

ตั้งนะโม 3 จบ ” นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

( คาถาปัดอุปสรรค ) พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

( คาถาเงินแสน ) มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

( คาถาลาภไม่ข า ดสาย ) มิเตภาหุหะติ

( คาถาเงินล้าน ) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

( คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ) สัมปะติจฉามิ

( คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น ) เพ็ง พา หา ฤา ”

2 พระคาถาหล ว งพ่อปาน วัดบางนมโคพระคาถานี้พ่อค้าแม่ขาย ที่อยู่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธนิยมกันมาก เพราะคาถานี้จะช่วยเรียกลูกค้าให้เข้ามาสนใจ และซื้อของในร้าน หมั่นท่องอยู่เป็นประจำ จะให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต โดยจะท่องก่อนนอน ตื่นนอน หรือตอนขึ้นรถ ตั้งร้านขายของเสร็จ ตอนใส่บาตร หรือแล้วแต่ช่วงเวลาตามสะดวก

( นะโม 3 จบ ) ”พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม” ( ท่อง 1 จบ)

3 พระคาถาช่วยเสริมความร่ำร วย ช่วยเสริมในเ รื่ อ งของโชค ล า ภให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ให้ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วให้นำน้ำมาพรมให้ทั่วบริเวณทั้งตัวบ้ านเรือนที่อยู่อาศัย หรือร้านค้าร้านขายของ จะนำมาในเ รื่ อ งของเงินทองให้ไม่ข า ดสาย หมั่นทำเป็นประจำจะช่วยในการส่งเสริมธุรกิจการค้าขายให้มั่งมีและมั่นคง

“ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคังทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธังอะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ”

4 พระคาถาที่ช่วยในการเรียกเงินทอง แนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายอาบน้ำชำระร่ า งกายให้สะอาดสะอ้าน จากนั้นนั่งสมาธิเตรียมน้ำสะอาดใส่ไว้ในขัน แล้วให้ตั้งนะโม 3 จบจากนั้นให้ต่อด้วย

“พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ”

โดยผู้ท่องจะท่องบทนี้ทั้งหมด 9 จบ แล้วเป่าใส่ลงไปในขันน้ำ แล้วให้นำไปพรมให้ทั่วทั้งร้านก่อนที่จะทำการเปิดร้านขายของในทุกวัน จะช่วยให้ทำมาค้าขายดี ได้กำไรมาก มีลูกค้าเข้าร้านอยู่ตลอดอย่างไม่ข า ด

ขอบคุณข้อมูลจาก today.line

อ่านต่อ
อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

Back to top button