สาระเรื่องน่าอ่าน

“เวลามั่งมี” อยู่ไกลแค่ไหนก็ไปหา แต่ “เวลาไม่มี” เดินสวนกัน ยังไม่ทัก

“เพื่อนแท้” จะปรากฎตัวในวันที่ เราแย่ เราแพ้ เราทุกข์ เพื่อนเทียม เพื่อนจอมปลอม จะคบเราแค่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ กินฟรี ดื่มฟรี ดื่มเหล้า เคล้านารี ดื่มเบียร์ คลอเคลียผู้ชาย โยกย้ายส่ายสะโพก มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์หนีจาก จะคบเราเพียงแค่มาหาผลประโยชน์เท่านั้น

จอมปลอม จะคบเราแค่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ กินฟรี ดื่มฟรี ดื่มเหล้า เคล้านารี ดื่มเบียร์ คลอเคลียผู้ชาย โยกย้ายส่ายสะโพก มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์หนีจาก จะคบเราเพียงแค่มาหาผลประโยชน์เท่านั้น

แนะนำวิธีง่ายๆ ในการมองหาเพื่อนแท้สักคนที่จะเคียงข้างเราไปตราบนานเท่านาน”เพื่อนแท้” จะปรากฎตัวในวันที่เราแย่.. “เพื่อนจอมปลอม”จะคบเราแค่วันที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประการแรก เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้อง

ตายแทนกันได้ แต่ควรมีความจริงใจ หวังดีต่อกัน ซึ่งในจุดนี้บางครั้งอาจ

จะมองกันยากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาบ่มเพาะ

มิตรภาพ และพยายามเรียนรู้นิสัยใจคอกันเป็นเวลานานพอสมควร

เพื่อนที่ดีต้องชักชวนกันทำในสิ่งดีๆ เพื่อทำให้ชีวิตมีความเจริญขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่าชักนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดทุก

ประเภทยามที่เพื่อนมีปัญหาทุกข์ใจต้องคอยปลอบประโลม และต้องให้

กำลังใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องขจัดความรู้สึกอิจฉาริษยาหากเห็น

เพื่อนได้ดี”เพื่อนแท้” จะปรากฎตัวในวันที่เราแย่.. “เพื่อนจอมปลอม” จะ

คบเราแค่วันที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนที่ดีต่อกล้าแนะนำในทางที่ถูกที่

ควร ต้องกล้าขัดใจหากเห็นว่าทำไม่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม อีกทั้งไม่

ควรประจบสอพลอเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น

ไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตาม เพื่อนที่ดีต้องมีความกระ

ตืนรือร้นที่จะเข้าไปช่วย อย่าผละจากไปโดยปล่อยให้เพื่อนต่อสู้ตาม

ลำพัง ถ้าหากเกินกำลังตัวเองก็ต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดี

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อนที่ดีไม่สมควรดูถูกซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่

ดูถูกคนอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยความแตกต่างด้านไหน หรือสถานะไหนก็ตาม

“เพื่อนแท้” จะปรากฎตัวในวันที่เราแย่.. “เพื่อนจอมปลอม” จะคบเราแค่

วันที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์เรื่องเงินถือเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่สุดอย่างหนึ่ง

สำหรับคำว่าเพื่อน หากถูกเอ่ยปากขอยืมเงินแล้วก็ควรจะให้ยืมถ้าไม่มาก

นัก ที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้คืนก็ควรจะให้ตรงเวลาเพื่อสร้างเครดิต

ให้แก่ตนเอง แต่ถ้าหากมากเกินไปจนไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด หรือ

ช่วยได้บางส่วนก็สมควรบอกตามตรง

อย่างไรก็ดี หากเพื่อนเอ่ยปากยืมไปแล้วหลายครั้ง และให้สัญญาว่าจะ

ใช้ แต่ก็ไม่ยอมใช้เลยสักครั้งเดียวก็สมควรเลิกคบไปเลยจะดีกว่า

เนื่องจากเป็นตัวบ่งบอกอย่างดีว่าเจ้าเพื่อนคนนี้มันไม่มีสัจจะแม้แต่น้อย

“เพื่อนแท้” จะปรากฎตัวในวันที่เราแย่.. “เพื่อนจอมปลอม” จะคบเราแค่

วันที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

แต่ทุกคนเกิดมา จะอยู่โดดเดียวคนเดียวไม่ได้ ต้องมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสมอ….

ฉะนั้น….สิ่งที่ควรอยากจะฝาก…

ก็คือว่า…

เวลาอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด

อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา

อยู่กับคนชราให้ประพฤติอ่อนน้อม

อยากที่จะได้เพื่อนที่จริงใจ

เราต้องแสดงความจริงใจต่อเพื่อนก่อน

แต่อย่าได้ไปคาดหวังมาก

ว่าเพื่อนทุกคนจะจริงใจ

แม้เราจะให้ความจริงใจไปแล้วก็ตาม

“เพื่อนแท้” จะปรากฎตัวในวันที่เราแย่.. “เพื่อนจอมปลอม”

จะคบเราแค่วันที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์

“เพื่อนแท้” คือมิตรที่พยายามส่งเสริมเรา ให้ความสนใจเรา

“เพื่อนแท้” คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจได้โดย

เฉพาะยามทุกข์ยากลำบาก

“เพื่อนแท้” คือคนที่ยินดีสละเวลา ทรัพย์สินเงินทองเพื่อเราได้

“เพื่อนแท้”คือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ผู้ทำให้ชีวิตเปี่ยม

ด้วยความหมายและมีคุณค่าสูงสุด

“เพื่อนแท้” คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกัน

“เพื่อนแท้” คือคนที่อยู่กับเราทุกสภาพชีวิตไม่ว่าเรา

จะมีชื่อเสียงหรือตกต่ำ

“เพื่อนแท้” คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เราเป็นอยู่

โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก

“เพื่อนแท้” คือคนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุดก็ตาม

“เพื่อนแท้” คือคนที่เผชิญความทุกข์ยากแล้วสวมหัวใจ

เดียวกัน สวมรองเท้าคู่เดียวกัน

“เพื่อนแท้” คือมิตรแท้ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้

“เพื่อนแท้” คือผู้ที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเราขณะเมื่อคนทั้งโลกจากเราไป

อ่านเพิ่มเติม : อะไรที่ไม่ควรพูดอย่าพูด อะไรไม่ควรไม่ยุ่งอย่าไปยุ่ง

“แกล้งโง่” คือการบรรลุขั้นสุดของมนุษย์!!

“เพื่อนแท้” จะปรากฎตัวในวันที่เราแย่.. “เพื่อนจอมปลอม”

จะคบเราแค่วันที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์

“เพื่อนแท้” คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขแม้ใน

เวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้

“เพื่อนแท้” คือคนที่มีความเต็มใจช่วยเหลือเราโดยที่

ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์

“เพื่อนแท้” คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเขาคุ้น

เคยและรู้จักความคิดความอ่านของเรา แค่มองหน้าก็รู้ปัญหา แค่มองตาก็

เข้าใจ“เพื่อนแท้” คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรรอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่

ต้องเอ่ยปากขอ“เพื่อนแท้” คือคนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบ แต่ตักเตือนเรา

ไม่ให้หลงผิดและแนะนำทิศให้ถูกต้อง“เพื่อนแท้” คือคนที่ยกโทษและ

ให้อภัยเราได้ไม่จำกัดด้วยความยินดี“เพื่อนแท้” คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วย

กับเราในทุกอย่างทุกครั้ง แต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วย

ในบางครั้ง“เพื่อนแท้” คือคนที่ช่วยเราอย่างครบถ้วนจนกว่าปัญหาของ

เราจะหมดไป“เพื่อนแท้” คือคนที่ช่วยให้คุณเห็นค่าของคำว่า “มิตรภาพ”

“เพื่อนแท้” คือคนที่ให้ไหล่ไวซับน้ำตา

“เพื่อนแท้” คือคนที่คุณอยู่ด้วยกัน ท่ามกลางความเงียบแล้วไม่อึดอัด

แล้วนิยามคำว่า “เพื่อนแท้” ของคุณล่ะเป็นแบบไหน?

อ่านเพิ่มเติม : “คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก” ต่อให้เราทำดีแค่ไหน

คนที่ไม่ชอบเรา เขาก็จะนินทาเราอยู่ดี”เพื่อนแท้” จะปรากฎตัวในวันที่

เราแย่.. “เพื่อนจอมปลอม” จะคบเราแค่วันที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์

ที่มา อาจารย์โช (https://www.greeklikeme.com/767)

Related Articles

Back to top button