Uncategorizedดวงวันนี้

ลักษณะบ้านเลขที่ “อยู่แล้วรวย” คนในบ้านเจริญก้าวหน้า

บ้านเลขที่นั้นก็เป็นศาสตร์ ฮ ว ง จุ้ ยบ้านอย่ า งหนึ่งที่สามารถเลือกเลขดี ๆ มาเสริมบารมีได้ แต่เพราะว่าบ้านเลขที่นั้นส่วนมากก็เลือกตัวเลขกันไม่ได้อยู่แล้ว และเลขนั้น ๆ ที่มาอยู่บ้านของคุณ ก็จะบ่งบอกถึงความเป็นคุณได้เหมือนกัน อีกทั้งยังบ่งบอกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะ มาดู ลักษณะบ้านเลขที่ ความหมายของบ้านเลขที่กันว่าทำให้คนในบ้านอยู่สงบสุข หรือ ทุ ก ข์ เ ข็ ญหากบ้านเลขที่เป็นเลขตัวเดียวโดด ๆ ก็ไปอ่านได้เลย แต่หากมีหลายตัวหรือมี (/) ก็ควรเอาเลขทั้งหมด มาบวกกันจนเหลือเลขตัวเดียว ยกตัวอย่ างเช่น บ้านเลขที่ 521/1 = 5 + 2 + 1 +

1 = 10 แล้วก็เอา 1 + 0 = 1 ก็ได้เลข 1 นั่นเอง แล้วบ้านเลขที่ของคุณนั้นได้เลขอะไรอย่ าลืมไปอ่านกันเลย แต่ก็ยังมีอีกตำราว่าให้เอามารวมกันเพียงแค่เลขหลังเท่านั้น ใครอย ากจะทำนายทั้ง 2 แบบ เช่น บ้านเลขที่321/41 ก็เอาเพียง 4 + 1 = 5 เท่านั้นแต่ถ้าจะให้ดีก็เล่นทั้งสองแบบเลยนะ เอาล่ะไปอ่านคำทำนายได้เลย

หมายเลข 1

สำหรับบ้านไหนทีได้หมายเลข 1 นั้น จะทำให้คนในบ้านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในส่วนของนิสัยของคนในบ้านนั้นจะมีทักษะความเป็น

ผู้นำสูงมาก ๆ แต่ก็ดันเป็นคนใจร้อนมากไปสักหน่อย มีความกล้าเยอะแต่บางทีก็ยังใจอ่อนง่ายไปด้วยนะ เพราะแบบนี้เลยมักจะแบกเอาเรื่อง

อะไรเยอะแยะไว้กับตัวเองเลย แต่ในด้านของชีวิตนั้นก็ถือว่าดีเอามาก ๆเลยงานดี มีความก้าวหน้า เป็นที่รักของผู้คนเสมอ

หมายเลข 2

คนที่อยู่ในบ้านที่ได้เลขนี้จะเป็นคนที่ชอบการ สั งส ร ร ค์ ป า ร์ ตี้ ชอบคนเยอะ ๆ จะเป็นคนที่อบอุ่นอยู่ไหนใคร ๆ ก็รัก เพื่อนเยอะ มีเสน่ห์ในตัวเอง

จิตใจดี อ่อนไหว และเลขนี้ยังส่งเสริมให้งานดี ราบรื่นก้าวหน้า แต่ก็มักจะมีปัญหาเรื่องเงินทองบ่อยหน่อย พย าย ามบริหารเงินให้ดี จะทรัพย์สิน

หรือหนี้สินก็ควรจะบริหารเหมือนกัน ควรจะรอบคอบให้มาก ๆ ประมาทกับอะไรไม่ได้เด็ดขาด

หมายเลข 3

เป็นเลขที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก มักจะเ จ็ บ ป่ ว ย บ่อย การงาน ธุรกิจไม่ราบรื่นล้มเหลวไปหมดเลย แต่ว่าคนที่อยู่บ้านนี้จะเป็นคนที่สติปัญญาดี ฉลาด

ใจร้อน มักจะเป็นคนตรง ๆ แต่ความทุ ก ข์อาจเยอะหน่อยนะ ควรจะมีสติในการใช้ชีวิตให้มาก ทุกปัญหานั้นมันจะต้องมีทางแก้หรือบรรเทาลงเสมอ

หมายเลข 4

คนบ้านนี้จะเป็นคนที่พูดเก่ง ช่างเจรจา ชอบงานที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร โดยนิสัยแล้วเป็นคนฉลาด แต่ก็ยังมีสิ่งที่จะต้องร ะ วั ง คือ ความ

ละเอียดรอบคอบไม่ค่อยจะมีเลย รวมถึงความอดทนด้วย เพราะอาจจะทำให้ตนเองมีปัญหาขึ้นมาภายหลังก็ได้ แต่เลขนี้ก็ยังเป็น เ ล ขแห่งโชค

ลาภอยู่ หากทำอาชีพค้าขายจะทำให้ไปได้สวยราบรื่นเลยทีเดียว

หมายเลข 5

เป็นหมายเลขที่จะเสริมให้คนในบ้านนั้นประสบความสำเร็จในการทำงานก้าวหน้ามาก ในส่วนของคนในบ้านนั้นจะเป็นคนใจดี มีเสน่ห์ ชอบช่วย

เหลือคนอื่นอยู่เสมอ แต่บางทีก็ช่วยมากไปจนทำให้ตัวเองต้องเหนื่อยแล้วก็มีแต่จะ ทุ ก ข์เองเปล่า ๆ ฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรช่วยแต่พอประมาณก็พอ

หมายเลข 6

คนบ้านนี้จะมีเสน่ห์ในตัวเอง เป็นที่สนใจของคนรอบข้างและคนที่เข้ามาหาเสมอ มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวสูงเหมือนกัน มักจะให้ความช่วย

เหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ในด้านการใช้จ่ายนั้นจะต้องระวังให้มากเพราะว่าค่อนข้างฟุ่มเฟือยมากเลย แต่ก็ยังดีที่หน้าที่การงานดี

หาเงินได้คล่องตัว เงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย ทำอะไรก็สำเร็จ

หมายเลข 7

นิสัยคนบ้านนี้ค่อนข้างหนักแน่นน่าดูเลย แต่ว่าเวลาจะทำอะไรมักจะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบอยู่เสมอ กว่าที่จะสำเร็จได้ก็ต้องเหนื่อย

มากมายหลายขุมเลยทีเดียว และควรระวังในการใช้เงินเพราะว่าเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ไหนจะเรื่องความขัดแย้งภายในบ้านอีกให้ป ว ด หั ว

มากมาย ลูกน้อยก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์อีกด้วย จะต้องพึ่งตัวเองมาก ๆ

หมายเลข 8

สำหรับคนบ้านนี้ควร ร ะ วั งเรื่อง โ ด น กิเ ล ส ต่าง ๆ ยั่ ว ใ จเ อาจนต้องเกิดปัญ ห า เกิดความ ทุ ก ข์ ย ากลำบากตามมา เพราะว่าเลขนี้จะทำให้

บ้านน่าอยู่หรือมีเรื่องดี เรื่ อ ง ร้ า ย คนที่อยู่ในบ้านสามารถกำหนดด้วยตัวเองได้เลย ใคร ด ว งแข็งหน่อยก็มักจะมีลาภดี ๆ เข้ามาเสมอแต่ถ้า ด ว ง

ต กก็จะโชค ร้ า ยเอามาก ๆ เหมือนกัน

หมายเลข 9

คนบ้านนี้จะมีบารมีเยอะ เป็นที่น่านับถือ น่ายกย่อง เป็นที่รู้จักของหลายคน แถมยังเป็นเลขที่จะทำให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา การงานดี ก้าวหน้า อายุ

ยืน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ค่อนข้างง่ายกว่าคนอื่น และเวลาจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเช่นกัน

การแก้เคล็ดเลขไม่มงคลในบ้านก็ไม่ได้ย ากเลยเพียงหาอะไรมาแปะเลขที่ไม่นำโชคเอาไว้ก็พอแล้ว จากนั้นก็ให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดี ภาระ

หน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ควรจะทำอย่ างเต็มที่เสมอ ที่สำคัญควรยึดมั่นอยู่ในหลังของคุณธรรมความดีจะช่วยทำให้มีบารมีมากยิ่งขึ้น

ที่มา sabuyjaijung

Related Articles

Back to top button