Uncategorized

ใครเป็นห นี้เยอะ เรื่องเ งิ น ท องติ ดขั ด ให้สะสมเหรียญ 10บๅท แล้วทำตๅมนี้

ห นี้สิ นเยอะ การเงิ นติ ดขั ด ใช้ยังไงก็ไม่ค่อยจะลดลงเลย หายังไงก็ใช้ไม่พอ แถมยังมีเรื่องมาให้ต้องเป็นห นี้เพิ่มอีกต่างหากอาจจะเป็นเพราะ เ ว ร ก ร ร ม ก็ได้

เพราะว่าโลกนี้มีอะไรตั้งหลายอย่างที่มันมีอยู่จริงแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ออกมาได้ วันนี้จะมาแนะนำเค ล็ดลับที่ช่วยเสริมให้ห นี้สิ นลดลงมาได้ ทำอย่างไรมาติดตามรายละเอียดกันเลย

ห นี้สิ นไม่ว่าจะเยอะสักแค่ไหนหากเราไม่สร้างหนี้เพิ่มสักวันหนึ่งก็ต้องใช้คืนหมด และอีกทางที่จะช่วยหนุนให้ดวงดี มีความสามารถในการปลดห นี้ได้คือ การสะสมเหรียญ 10 บาท

ในการสะสมเหรียญ 10 บาท เพื่อช่วยให้ห นี้สินหมดเร็วๆ นั้น ไม่ใช่การเอาเงินแบงค์ใหญ่หรือเหรียญอื่นๆ ไปแลกมานะ แต่หมายถึงว่า เมื่อเราได้เหรียญ 10 บาท

จากการใช้จ่ๅยแบบปกติเท่านั้นและจะต้องสะสมไปจนครับ 120 เหรียญจากนั้นค่อยไปเอาห่อผ้าขาว ขั้นตอนไม่มีอะไรยุ่งยาก

1. นำเหรียญ 10 บาท จำนวน 120 เหรียญ ห่อด้วยผ้าขาว จะเป็นผ้าขาวแบบไหนก็ได้ตามสะดวกเลย

2. นำเอาปัจจัยที่สะสมได้ไปถวายวันโดยการถวายลงตู้สำหรับชำระหนี้สงฆ์

3. ก่อนที่จะทำการถวายอย่าลืมกราบพระประธานในโบสถ์ก่อน

4. จากนั้นอารธนาศีล

การสวดอาราธนาศีล ไม่ยากสามารถสวดตามได้ดังนี้
(ตั้งนะโม 3 จบ)

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ

นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ

ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง

รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ

ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ

และท่านเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร และข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ จะตั้งใจก็ดี หรือไม่ตั้งใจก็ดี จะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ก็ขอให้ได้โปรด อโหสิกรรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอให้กรรมนั้นเป็นโมฆะขาดต่อกัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายมีอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

หากมีผู้ใดได้สร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนคำพยาบาท และคำ ส า ป แ ช่ ง ในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ ส า ป แ ช่ ง ของปวงชน ของเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมด้วยเทอญฯ

หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมต้องสะสมเหรียญ 10 บาท จำนวน 120 เหรียญ ถวายพระเพื่อชำระหนี้สงฆ์

เหตุผลก็คือเหรียญ 10 บาทนั้นเปรียบเหมือนกับดวงจิตของเรานั่นเอง ซื้อเหรียญ 10 บาท 1 เหรียญก็คือดวงจิตเรา 1 ดวง และมนุษย์นั้นมีจิต 121 ดวง จึงต้องใช้เหรียญจำนวน 120 เหรียญ นั่นเอง

การนำไปถวายแนะนำว่าควรจะหยอดลงตู้สำหรับชำระหนี้สงฆ์ จะได้ตรงประเด็นในการแก้เคล็ดแก้หนี้ ทำแบบนี้แล้วดวงในด้านการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้น ฐานะทางการเงิน การงาน ทุกอย่างเริ่มจะราบรื่น

ในเหรียญ 10 บาท นั้นมีตราแห่งความศักดิ์สิทธิ์คือ “ตราแผ่นดิน” อยู่ด้วย ซึ่งเหรียญเป็นตัวแทนของเราในการขออโหสิ ก ร ร ม ได้ เพราะว่าทุกคนที่เป็นหนี้นั้นมีเหตุนี้เป็นเหตุมานั่นเองหนี้เลยเยอะ ส่วนใครจะหนักหนาแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ เ ว ร ก ร ร ม ที่ก่อ ทั้งชาติก่อนและชาติปัจจุบันรวมกันเลย

ใครที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินเยอะอยู่ นอกจากจะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแล้ว การทำบุญ เสริมบารมีก็ช่วยได้เช่นกัน และวิธีการสะสมเหรียญ 10 บาท จำนวน 120 เหรียญนี้ก็เป็นการทำบุญใช้หนี้ในชาติเก่าที่มีต่อเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ได้

ทำให้ในชาติปัจจุบันมีหนี้แต่ก็จะค่อย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ จดสามารถปลดหนี้ได้หมดเลย ลองดูไม่เสียหายอะไรให้มองเป็นเหมือนการออมเงินปกติ โดยมีเป้าหมายที่การนำไปทำบุญเท่านั้น

ขอขอบคุณ : รักยิ้ม

Related Articles

Back to top button