โลกหมุนให้เรามาเจอใครบางคน เมื่อโลกยังหมุนไปเรื่อย ใครซักคนที่เดินจากไปแล้วในซักวันนึง โลกก็จะหมุนเค้าให้กลับมาเจอเราอีกครั้งนึง

แม้ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามอาจจะกลับมาเดินข้างกันอีกหรือกลับมาเพื่อให้คิดถึงว่าครั้งนึงนั้น โลกได้หมุนพาคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเราเหลือทิ้งไว้เพียงร่องรอยของความทรงจำ
เเต่ยังมีความเชื่อเสมอว่า โลกจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้สมดุลสร้างสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้เสมอ อยู่ที่ว่ามนุษย์อย่างเราจะหามันเจอไหม คนเราก็เช่นกันถึงแม้ความสัมพันธ์ครั้งเก่า
เราอาจต้องจากกับใครบางคนแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม โชคชะตาจะพาใครคนใหม่มาทดแทน ให้เราเอง แล้ววันหนึ่ง โลกจะหมุนโคจรให้เราได้มาพบกันอีกครั้ง ไม่ว่าสถานะไหนก็ตาม

ในศาสตร์แห่งการดูเนื้อคู่นั้น ครูบาอาจารย์ท่าน เ ม ต ต า บอกว่า เนื้อคู่ในลำดับต้น ตั้งแต่ระดับที่ 1ถึง 5 นั้น ถ้าได้มาอยู่ด้วยกันอีกนั้น จะทำให้คนคู่นั้นมีความสุขมากกว่าความ ทุ ก ข์ เป็นสุดยอดปรารถนาของคนทุกคน

แต่ยังมี ก ร ร ม อีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่กันจริง แต่เพราะผลก รรมนี้มาส่งผลก็ทำให้ต้องแยกจากกัน แม้ไม่ยากจะจากกัน ก็คือ

เมื่อถึงเวลาแล้ว มีทั้งบุญเก่า
บุญใหม่พร้อม ไม่มี วิ บ า ก ก ร ร มไม่ดีมาคอยขั ดขวางอีก เรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกัน ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือ บุ ญและก รรมก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้ ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็นสิบๆ ครั้งร้อยๆ ครั้ง ในชาตินี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเจอ มาครองคู่กันอีก

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องรักข้ามขอบฟ้า หรือคนที่มาแต่งงานกันตอน แ ก่ เ ฒ่ าวั ย ช ร า เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกันบ่อยๆ คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง
คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาว ต่อมามีก รรมมาบัง มีก รรมมาส่งผลต้องแยกกันทั้งๆ ที่ไม่อยากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ในลำดับต่อไป

และภายหลังตอนแก่ก็กลับมาเจอกันอีก เมื่อก รรมไม่ดีที่มาบัง มาแยกให้จากกันนั้นถูกชดใช้หมดก รรมไปแล้ว จึงมาพบกันกลายมาเป็นความรักแบบลมหวน ถ้าในเวลานี้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ในลำดับต้นๆแล้ว และสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชาติภพนี้ ก็อยากจะแนะนำด้วยความปรารถนาดี ว่า ในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบัน ก็ควรที่จะช่วยดูแลเกื้อกูลกันและกัน

เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาบั่ นท อ น ชีวิตคู่นั้นคือ วิ บ าก ก ร ร มหรือผลก รรมที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมาและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคย ก ร ะ ทำต่ อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้ อ โ หสิ ก ร ร ม ต่อกัน เ สี ย มีการก ระท บก ระทั่ งกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้ อ ภั ยซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกันไปในทิศทางที่ดี ชวนกัน รั ก ษ า ศีล รั ก ษ า ธร รมให้มั่นคง อย่าไปออกนอกลู่นอกทาง

ล ด ล ะ เลิกบา ปทั้งปวง ช่วยกันเ ตื อ นส ติ ห้ า มปรามกันและกัน ความสุขก็จะมากกว่า ทุ ก ข์ ก รรมที่มีต่อกันจะได้ตามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้ เพราะบุญพาหนีไปไกลเสียแล้ว
ในชาติหน้าถ้าอยากจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีก ก็เร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชาติภพได้ เพราะแรงของบุญเป็นผู้นำพามาให้เจอกัน

จากหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานชุดที่ 2 คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอบุญ รั ก ษ า