เมื่ออายุมากขึ้นอาการป ว ดเมื่อย มักเกิดจากความเสื่อมของร่างกายและข้อตามกาลเวลาเนื่องด้วยร่างก า ยที่อ่อนแรง ทำให้เกิดอาการป ว ดได้ง่ายขึ้น วันนี้เรามีสู ต รที่มีส่วนช่วยในเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อม อาการป วด แขนป ว ดขา รวมถึงอาการเหน็บชาที่เกิดขึ้นตามร่างกายของเรา ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ลักษณะอาการเป็นอย่างไร?

1.) อาการป ว ด ตามก ล้า มเ นื้อ เป็นอ าก า ร ที่เรานั้นพบได้บ่ อ ยที่สุด และมักจะป ว ดมากเมื่อเราใช้งานและจะลดลงหลังจากที่เราพัก

2.) ข้อก ระดู กที่ยึดติด ถ้าหากว่าเป็นมาก มุมของการที่เราเหยียดงอขางอเข่าจะลดลง จะเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้อย่างลำบาก

3.) ข้อบ ว ม เป็นอาการที่พบได้บ่อยเช่นกัน เกิดจากเยื่อบุของข้อกระดูก จะเกิดการอักเสบและบวมได้

4.) มักจะมีเสียงหรือมีความรู้สึกว่ากระดู กเสีย ดสีกันเวลาเคลื่อนไหวข้อ

5.) ถ้าเป็นรุ น แ ร ง ข้อกระดูกจะผิดรูป ขาโก่ง

6.) ข้อห ล ว ม รู้สึกไม่มั่นคงเวลายืนหรือเดิน เนื่องจากเอ็นรอบๆ ข้อหย่อน

7.) กล้ามเนื้อรอบๆ ข้อมีขนาดเล็กลงและไม่มีแรง

ส่วนผสมการทำน้ำสมุนไพรที่ต้องเตรียม

1.) น้ำเปล่าประมาณ 40 %

2.) มะนาวประมาณ 5%

3.) ใบย่านางประมาณ 50%

4.) สับปะรดประมาณ  5%

ขั้นต อ น ก า ร ทำ

1.) ในขั้นตอนแรกนี้ ให้เราทำการปั่นน้ำใบย่านางแล้วทำการกรองด้วยผ้าขาวบาง เอาแต่น้ำ

2.) จากนั้นให้เราปั่นสับปะรด กรองด้วยผ้าขาวบางเช่นกันเอาแต่น้ำ

3.) นำน้ำทั้ง 2 มาผสมเข้าด้วยกัน

4.) จากนั้นให้เราเติมน้ำมะนาวลงไป คนให้เข้ากันดีรับปร ะ ท า นได้เลย (ที่เหลือ แช่แย็นไว้ได้ 15-วัน)
ดื่มวันละ 2 ครั้งๆละ 30 ซีซี ผ ส มน้ำ 1 แก้ว ก่อนอาหาร หรือระหว่างวันก็ ยิ่ง ดี

เห็นไหมล่ะคะ ว่าทำง่ายที่สำคัญนั้นดีต่อสุขภาพร่างก า ย ข อ ง เ ร า ม า ก เลยทีเดียว ดื่มทุกวันวันละ 2 แก้ว จะส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายของคุณนั้นเ ปลี่ย นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สุขภาพดี กับหมอปรียาภา, postsara