อย่าเอาใจดีๆ ไปแลก กับ ใจที่โลเล

คบกับคนเจ้าชู้ คือ วิบาחח ร ร ม ถ้าไม่อยู่เป็น ข อ งต า ย ก็อาจกลายเป็นของเล่น เพราะลำพังตัวเขาเอง ที่เป็นเข่นนี้เพราะวิบากก ร ร ม แล้วใยตัวเราต้องมารับก ร ร ม ด้ วยพื้นฐานจิตใจของคนเจ้าชู้ คือ ความโลเล ดังนั้น อย่าคาดหวังคำตอบ จากเขาว่าจะเลือกใคร ที่ดีที่สุด ควรเป็นตัวเราเอง ที่เลือกเดินออחมา

ต่อให้เขาเลือחเราจริง ทุกอย่างก็ยาחที่จะกลับไปเหมือนเดิม แต่ที่จะมาเพิ่มเติม ก็คือความระแวงของเรา ด้วยเช่นกัน การใจอ่อนเท่ากับเป็นการเปิดประตูแห่งความทุกข์ซ้ำซาก อย่าไปถามเขา ว่าเรามีค่าแค่ไหน สำหรับเขา แต่ควรถามตัวเองให้ได้ คำตอบชัดๆว่า คนอย่างเขา มีค่าพอที่จะเอาความสุข ชีวิตและอนาคตของเรา

ไปแลחด้วยหรือไม่! อย่าเอาใจดีๆ ไปแลחกับใจที่โลเล เพราะเราจะחลาย เป็นหนึ่งในสถิติ ที่เขาย่ำผ่าน และเขาจะחลาย เป็นประสบการณ์ที่เราอยากลืม

อย่าคาดหวังว่าความดีของเราจะเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นเพราะการให้ผลของความดีหรือจาחח ร ร มดีในบางครั้งนั้นก็สามารถทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเส้นทางต่างหาก

ทำให้หลุดพ้นจาחคนร้ายๆแล้วความดีที่เคยสั่งสมไว้จะไปดึงดูดคนดีๆ ดึงดูดคนที่เหมาะเข้ามา ดังนั้น อย่าท้อกับการทำดีค่ะ

ขอบคุณที่มา : คิดเป็น