เผยเทคนิค จัดการพื้นที่การเกษตร 1ไร่ ให้สร้างรายได้หลักแสน

หลายคนอาจไม่เชื่อว่า ที่ดินเพียง 1 ไร่ สามารถทำรายได้หลักแสนจริงหรือ แต่เป็นไปไปแล้ว โดยไร่นี้เป็นของ คุณประทีป มายิ้ม แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดการพื้นที่ 1 ไร่ โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์ วิธการคือแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ค่ะ

ส่วนที่ 1

ส่วนแรกจัดสรรพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สำหรับทำปุ๋ย ทำปุ๋ยที่ใช้ในไร่เองเพื่อประหยัดต้นทุน โดยทำปุ๋ยที่จำเป็นต้องใช้ในไร่ อาทิเช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จุลินทรีย์สูตรต่างๆ น้ำหมักสูตรต่างๆ สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนที่ 2

ทำการปลูกพืชแบบผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงคิดก่อนว่าเมนูยอดนิยมของคนไทยมีอะไรบ้าง แล้วใช้ผักอะไร ก็หาพืชผักพวกนั้นมาปลูกในพื้นที่ส่วนนี้ ผักที่ปลูกจะกลายเป็นที่ต้องต้องการของตลาดและสามารถแบ่งขายชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันได้ โดยพืชที่ปลูก ได้แก่ ข่า ตะไคร้ พริก กะเพรา โหระพา มะเขือ มะนาว มะละกอ เป็นต้น

คิดรายได้แค่ในส่วนมะละกอ 200 ต้น สามารถเก็บผลขายได้ทุกวัน วันละ 20 กิโลกรัม กิโลละ 15 บาท รวมพืชผักอื่นๆที่ปลูกด้วย ตกแล้วได้เดือนละประมาณ 24,000 บาท

ส่วนที่ 3

แบ่งเนื้อที่ประมาณ 2.5 ตารางวา สำหรับทำคอกเลี้ยงสัตว์ โดยทำการเลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว เป็ดไข่ 10 ตัว มีไข่ให้เก็บขายทุกวัน และมีแม่ค้าข้าวแกงเจ้าประจำมารอรับซื้อ ขายไข่ได้เดือนละ 1,000 บาท ตกปีละ 12,000 บาทเลยทีเดียว

ส่วนที่ 4

ทำการขุดบ่อเลี้ยงสัตวน้ำ 2 บ่อ

บ่อแรกขุดไว้ขนาด 2 ตารางวา สำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก เพาะเพื่อขายลูกปลาและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาดุกสามารถกินศัตรูพืชได้ โดยเลี้ยงพ่อพันธุ์ไว้ 20 ตัว แม่พันธุ์ 100 ตัว ลูกพันธุ์จะขายได้ตัวละ 1 บาท โดยขายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 ตัว ตกเป็นเงิน 10,000 บาท

บ่อที่สองขุดไว้ขนาด 11 ตารางวา เป็นบ่อสำหรับเลี้ยง 4 กุ้ง 3 ปลา 2 หอย ในที่นี้หมายถึง

4 กุ้ง คือกุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามแดง กุ้งฝอย กุ้งแม่น้ำ

3 ปลา คือปลานิล ปลาตะเพียน ปลาคาร์พ

2 หอย คือ หอยโข่ง หอยขม

การเลี้ยงจะไม่ใช้อาหารเม็ดเนื่องจากมีราคาแพง เลี้ยงอย่างไรก็ไม่ได้กำไร แต่จะให้อาหารจากธรรมชาติ นั่นคือ ผักบุ้ง ผักกระเฉด สาหร่าย แหน และปลูกข้าวด้วยเพื่อให้ใบร่วงไปเป็นอาหารสัตว์น้ำต่อไป

ใน 1 ปี คุณประทีปจะจับกุ้งก้ามแดงขายได้ประมาณ 150,000 บาท กุ้งแม่น้ำ 2,400 บาท กุ้งก้ามกราม 14,000 บาท (จับได้ 2 ครั้งต่อปี) แต่จะเน้นจับเฉพาะตัวใหญ่เนื่องจากตัวเล็กจะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป

ปลาตะเพียนที่เลี้ยงไว้ คุณประทีบไม่ได้หวังจะขาย เพียงแต่เลี้ยงไว้เพื่อวัดคุณภาพน้ำ ถ้าน้ำเริ่มคุณภาพไม่ดี ตอนเช้าปลาตะเพียน จะลอยหัวขึ้น ถือเป็นการวัดคุณภาพน้ำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะ ปลาคาร์พ ซื้อลูกปลาไว้ มาเลี้ยง 4-5 เดือน นำขายตลาดปลาสวยงามได้ 80 บาท/ตัว ปลานิลเลี้ยงไว้ 10 คู่ ขายได้ปีละ 3 ครั้ง ขายได้ 2,400 บาท ต่อปี

หอยขมและหอยโข่ง ขายได้ทุกสัปดาห์ รวมๆแล้วปีหนึ่งขายได้ 26,000 บาท

สรุปแล้ว พื้นที่ 1 ไร่ ของคุณประทีปสร้างรายได้ปีหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทเลยทีเดียว

ฉะนั้นเกษตรกรท่านใดมีที่ดินน้อยอย่ากังวลไป ที่ดินของคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้เช่นกัน ขอแค่จัดสรรที่ดินของคุณนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว

ขอบคุณข้อมูล : postnoname.com,ไทยรัฐ, คุณประทีป มายิ้ม, kaset1009