20 ไอเดียค้างไม้เลื้อย สำหรับปลูกผักไว้ทาน และ ตกแต่งบ้านสวยๆ

นอกจากบ้านเป้นที่ให้ความสุขแก่ครอบครัวแต่เราก็สามารถทำรอบๆบ้านให้น่าอยู่หรือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ ด้วยการทำให้เป็นที่ผักผ่อนสบายตา หรือเป็นกิจกรรมในเวลาว่าง วันนี้เรามาแบ่งปันไอเดีย “ค้างผักเลื้อย” กันครับ

ค้าง ในที่นี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยให้ต้นไม้และพืชที่เราปลูกนั้นสามารถเลื้อยขึ้นไปอาศัยได้และทำหน้าที่เพื่อจัดระเบียบสวยงามและไม่ รกรุงรังด้วย เปรียบง่ายๆ ก็คือบ้านของพืชผักประเภทเลื้อยทั้งหลายนั้นเอง ค้างไม้เลื้อยและค้างปลูกผักส่วนมากจะนิยมทำขึ้นง่ายจากวัสดุรอบๆ ตัว เช่น ไม้ไผ่ เศษกิ่งไม้ในสวน หรือขึ้นอยู่กับไอเดียดัดแปลงของเราเลยนะครับ เราไปชมภาพกันเลย

ไอเดียเยอะมากเลยนะครับ สามารถนำไอเดียไปประยุกต์ให้เหมาะกับเนื้อที่รอบๆบ้านของเราได้เลยนะครับ

ขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพด้วยนครับ