เวรกรรมของคนเจ้าชู้ มีกิ๊ก คบซ้อน

มีผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นบุตรีคนที่สามของ ตระกูลหลิน เคยได้รับการศึกษาชั้นสูง พี่สาวของ นางต่างออกเรือนไปหมด

แล้ว เนื่องจากบิดาของ นางทำการค้าขาดทุน จนครอบครัวตกอยู่ในฐานะ ยากจน ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างกตัญญู ยอม

เสียสละไปเป็นผู้หญิงหากิน ทำหน้าที่แบกภาระครอบ ครัว 10 กว่าปีต่อมา ฐานะทางบ้านจึงค่อยกระ เตื้องขึ้น แต่

ผู้หญิงคนนี้ต้องกลายเป็นโสเภณี สุดท้ายได้ป่วยตายด้วยกามโรค

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้ มาบอก เล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้รับการศึกษาชั้น สูง แม้ฐานะทางบ้านไม่ดี ทำไมจึงไม่หาอาชีพที่ถูก ต้องทำ จนต้องตกไปเป็นโส-เภ ณี ?

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนี้ ชาติก่อนเป็นผู้ ชายลุ่มหลงสุรานารี ชอบเที่ยวโสเภณี ประพฤติ ผิดภรรยาผู้อื่น และทำความ

ชั่วต่าง ๆ ดังนั้นชาติ นี้จึงต้องชดใช้หนี้กรรม

(2) ทำไมผู้หญิงคนนี้ จึงได้เสียสละข-ายตัว หากินยอมแบกรับภาระครอบครัว ?

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนี้ ชาติก่อนไม่เพียง สำส่อนยังเคยโกง ทรัพย์สินผู้อื่น ดังนั้นชาตินี้จึง ต้องทำหน้าที่แบกรับภาระ

เป็นการชดใช้หนี้ เพราะ บิดาชาตินี้ของผู้หญิงคนนี้ คือ เจ้าหนี้ในชาติ ก่อน

(3) ชาติก่อนผู้หญิงคนนี้สำส่อน แต่ชาติ นี้มีจิตกตัญญู ทำไมยังต้องตายด้วยกามโรค ?

ตอบ เพราะผู้หญิงคนนี้ ชาติก่อนไม่เพียง สำส่อนจนติดกามโรค ยังไม่รู้จักสำนึกผิด ได้นำ โรคไปติดคนอื่นจนตาย ดัง

นั้นชาตินี้จึงต้องได้รับ กรรมสนอง จึงจะสามารถจบสิ้นหนี้กรรม

ขอเตือนชาวโลกทั้งหลายพึงทราบไว้ว่า ความชั่วทั้งปวง การประพฤติผิดในกามมาเป็น อันดับแรก จงงดเว้นอย่า

ได้ประมาทเทอญ

ขั้นตอนการชดใช้กรรมของผู้ผิดศีลกาเมฯ

ตอน ทุกข์ของสัตว์นรกในมหานรกขุม 3

วิบากกรรมกาเมฯ โทษภัย ที่ต้องไปรับทัณฑ์ทรมาน และวิบากกรรม เรียงลำดับไล่มาตั้งแต่เป็นสัตว์นรกในมหานรก

ขุม 3 อุสสทนรก ยมโลก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน และมนุษย์ เอาไว้ว่า…

คนพวกนี้ ผิดศีลข้อที่ 3 เป็นอาจิณ ก่อนละสังขาร จึงเห็นคตินิมิตดำมืด ทำให้ไปเกิดในมหานรกขุม 3

จะไปโดนนาย และนางนิรยบาล ลงโทษด้วยวิธีพิสดารต่างๆ ตัวอย่างเช่น

พวกที่มีกรรมเป็นชู้กับสามี หรือภรรยาของคนอื่น เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์นรก จะถูกนายนิรยบาล จับโยนลงไปในหลุมน้ำ

กามกรดกัดกินละลายจนตาย เมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ จะโดนนายนิรยบาลใช้มีดที่คมกริบ เฉาะ ฉับ เชือด หั่นอวัยวะเพศจน

ขาดแล้ว ขาดอีก แล้วกรรมก็บันดาลให้อวัยวะเพศออกมาใหม่ เป็นเพศหญิง นายนิรยบาลที่มีอวัยวะเพศใหญ่เป็น

เหล็กร้อน เป็นกระบองหนามร้อน รูปร่างคล้ายมะเฟือง มีความคมเหมือนมีด ทะลวงเข้าไป แล้วพ่นน้ำกามกรดเข้าไป

ในตัวจนละลาย ตายไปในที่สุด พอเกิดใหม่ ก็ถูกกระบอง มีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศทุบจนตาย พอเกิดใหม่ก็ถูกนาย

นิรยบาลรุมซ้อม ตบตี แล้วเอาดาบมาคว้านในอวัยวะที่กลายเป็นเพศหญิง จนตาย ทุกข์ทรมานมาก สุดจะพรรณนา

เป็นเช่นนี้ยาวนานหลายหมื่นล้านปีมนุษย์

ขอบคุณที่มา https://tamdedaide.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here