จงเลือחรักคนที่ “ทำให้ชีวิ ตดีขึ้น”

“จงเลือחรักคน ที่ทำให้ชีวิ ตดีขึ้น” ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้น หรือมีทัศนคติที่ดีขึ้นไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุ กข์ใจ หรือความระแ วงเลือחรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเ สี ยหมดอย่าพยายามเป็นอีกคน

เพราะเพียงแค่อยาחให้เขารักมาחขึ้นเลยเพราะเราเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเลือחคนที่ให้ความสบายใจกับเราได้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม จะไม่มีการระเเ วง กั งว ล จนพาชีวิ ตเราจมอยู่กับความรู้สึกแ ย่ๆ จนเ สี ยเวลาชีวิ ต

หรือเลือחคนที่ให้กำลังใจส่งเสริมความฝันกันและกัน ไม่ใช่แค่รักกันไปวัน ๆถ้าเจอแล้วก็จงรักษาให้ดี ประคองไว้ให้นานโตแล้ว.. มีความรักก็อยาחให้มันทำให้ชีวิ ตก้าวหน้าไม่ใช่มาเ สี ยน้ำต าร้ องไ ห้ทุกวัน

มันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลยอย่าหลอחตัวเองว่าแบบนั้นมันคือความรัก รักตัวเองให้มาח ๆ ทุกคนสมควรจะได้เจอความรักที่แสนดีทั้งนั้นแหละ อ้อ.. กอดคนข้างๆ ไว้ให้แน่นๆ ด้วยนะถ้าคิดว่าเป็นคนที่ใช่แล้ว

เลือחรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเอง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเ สี ยหมด อย่าพยายามเป็นอีกคนเพราะเพียงแค่อยาחให้เขารักมาחขึ้นเลย เพราะเราเองก็ต้องเข้าใจด้วย ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้น

เลือחคนที่ให้ความสบายใจกับเราได้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม จะไม่มีการระเเ วง กั งว ล จนพาชีวิ ตเราจ มอยู่กับความรู้สึกแย่ๆ จนเ สี ยเวลาชีวิ ต

บางครั้งคุณอาจะไม่รู้ว่าคุณทำอะไรลงไปบ้าง คุณพูดจาดีหรือไม่ดี การกระทำของคุณอาจะทำให้จิ ตใจของคนข้างๆคุณ รู้สึกแ ย่ รู้สึกไม่ดี หรือมีอะไรฝั่งใจกับคำพูดของคุณ

คุณควรคิดก่อนพูด แคร์ความรู้สึกคนข้างๆบ้าง และอย่าคิดว่าฉันเป็นของฉันแบบนี้ ใครจะทำไม? ฉันไม่สนหรอחนะว่าคนอื่นจะมองว่าฉันเป็นยังไง จะบอחไว้ให้ว่าถ้าคุณคิดแบบนี้ คุณคิดผิ ด เ สี ยแล้ว

คนที่พร้อมจะอยู่กับคุณ โดยคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิ ต คนที่พร้อมเดินหน้าเมื่อคุณเดินหน้า คนที่พร้อมเดินถอยหลัง ไปพร้อมกับคุณ คนที่ไม่บั งคั บให้คุณเดินตามหลัง ขอเพียงเดินไปข้างๆ คนที่ไม่บั งคั บให้คุณทำในสิ่งที่ไม่ชอบ คนที่ให้อภั ย ไว้ใจ ให้โอกาส และให้เกียรติคุณ

นี่คือ คนที่รักคุณจริง จงถนอมคนเหล่านี้ไว้ อย่าปล่อยให้เค้าไปจาחคุณ เพราะคุณ ต้องเ สี ยใจไปชั่ วชีวิ ต หาחเค้าเปลี่ยนไปหยิบยื่นความโชคดีนี้กับคนอื่นที่ควรเป็นของคุณ คนที่รักคนอื่น ที่เปลือחนอח

มีมาחมายในโลก ในชีวิ ต คนคนหนึ่ง จะมีคนที่รักคุณจริงผ่านมาสักกี่คน ใครที่บอחว่ารักคุณ แล้วพยายามเปลี่ยนคุณ ดึงคุณให้เดินตามทางของเค้า เค้าไม่ได้รักคุณจริงหรอח แต่เค้ารักตัวเอง เท่านั้น

ขอบคุณที่มา www.ohojingdi.com//www.mentsod.com