คุณตาจากไป พร้อมบริจาคดวงตาทั้ง 2ข้าง ส่งต่อแสงสว่าง

คุณตาจากไปในวัย 70 ปี บริจาคดวงตาทั้ง 2 ข้าง ส่งต่อดวงตาคู่นี้เพื่อนำแสงสว่างไปให้แก่ผู้ที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะได้มองเห็น ที่สุดของการให้ กุศลใหญ่ครั้งสุดท้าย

เรื่องราวๆ ดีที่ได้รับการถ่ายทอดจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันนี้ (3 เม.ย.66) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้รับการแสดงเจตจำนงบริจาคอวัยวะจากญาติของผู้ป่วย โดยทีมผ่าตัด ทีมคณะกรรมการ Service Plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้รับอวัยวะจากผู้บริจาคเป็นชายอายุ 70 ปี โดยอวัยวะที่บริจาคเป็นดวงตา 2 ข้าง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้บริจาคอวัยวะครั้งนี้ เป็นรายที่ 11 ของปีงบประมาณ 2566 นพ.อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วย นพ.สุขสันต์ เตชาพิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3

และผู้แทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบพวงหรีดและเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวผู้บริจาค ขอให้บุญกุศลส่งผลให้ผู้ล่วงลับได้รับผลบุญนี้และไปสู่ภพภูมิที่ดี ขอให้ครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

บริจาคอวัยวะเป็นที่สุดของการให้ กุศลใหญ่ครั้งสุดท้าย แม้ผู้รับจะไม่มีโอกาสรู้ว่าผู้ให้เป็นใคร แต่โปรดรับรู้ว่าผู้รับขอบคุณมาจากหัวใจ พวกเขาซาบซึ้งในการให้ และสัญญาจะรักษาอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างดีที่สุด ใช้ชีวิตที่เหลือให้ยาวนานที่สุด นับเป็นความสูญเสียท่ามกลางความภาคภูมิใจ เมื่อครอบครัวหนึ่งสูญเสีย 1 ชีวิต ขณะที่อีกหลายครอบครัวได้ชีวิตใหม่

ปัจจุบันมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 20,788 คน มีผู้บริจาคอวัยวะแล้ว 93 คน ขณะเดียวกันมีผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว 190 คน ยังมีผู้รอคอยอวัยวะอีก 6,139 คน