รออีกนิด พรุ่งนี้ค่อยเติม! เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลง 1 บาท

วันที่ 19 ก.ย.65 พีทีที สเตชั่น และบางจาก ปรับรๅคๅขๅยปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 20 ก.ย.2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยรๅคๅเบนซินลดลง 1 บาท อยู่ที่ 41.86 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.45 บาทต่อลิตร

E20 อยู่ที่ 33.34 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.18 บาทต่อลิตร

E85 อยู่ที่ 31.54 บาทต่อลิตร

ส่วนกลุ่มดีเซลรๅคๅคงเดิม

โดยดีเซล B7 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B10 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B20 อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร

และพรีเมี่ยมดีเซล B7 อยู่ที่ 44.66 บาทต่อลิตร

โดยรๅคๅขๅยปลีกข้างต้นยังไม่รวมภๅษีบำรุงกรุงเทพมหานคร