4 สาเหตุหลัก ปลูกทุเรียนแล้วต าย

สิ่งเหล่านี้เราอย่ าไปทำตามเขาเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ส่งผลได้มาก ผมจะบอกว่ามีอะไรบ้าง ผมเข้าใจดีว่าตอนนี้ทุกคนอยากปลูกทุเรียนกันมากเพราะว่าราคาและกระแสกำลังมาและก็มีคนส่วนหนึ่งบอกว่า

ไม่นานราคาก็คงจะตกต่ำลงแต่ในใจที่ผมคิดก็คือ มันไม่ได้ง่ายเหมือนย างพาราสวนที่ปลูกแล้วมีปัญหา ไม่โตหรือต า ย เยอะมาก ดังนั้นราคาอาจไม่ได้ลงเร็วอย่างที่คิดหรอกครับ

สาเหตุหลัก

1.ไม่รองปุ๋ยในหลุมตอนปลูก

จะทำกันเป็นปกติไปแล้ว เมื่อไรที่ปลูกพืชก็จะรองปุ๋ยในหลุมกันสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่ต้องรองปุ๋ย ก็เพราะมันทำให้รากเสียหายได้โดยเฉพาะคนที่ใส่ไปในปริมาณมาก และเป็นปุ๋ยคอกสด เพราะเมื่อเกิดการย่อยสลาย เกิดก๊าซมีเทน ขังอยู่ในดินเป็นwิ ษต่อพืช รากก็เริ่มต า ย เมื่อรากต า ยใบก็เหลือง เป็นโ ร คเ ชื้ อราเพราะอ่อนแอ แล้วก็ต า ย

2.ไม่ถอนหญ้ารอบโคน

หญ้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพืชควรปล่อยให้หญ้าขึ้นคลุมดินและตัดเท่านั้นเมื่อรกสูงการถอนทำ ล า ยหญ้ารอบโคนทำให้รากที่พันกันกับรากทุเรียนฉีดขาดทำให้ทุเรียนต้องคอยซ่อมแซมรากตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นโ ร คจะเข้าทำ ล า ยได้ง่ายขึ้น

3.ไม่พรวนดิน

สาเหตุเดียวกันกับข้อ 2 คือ

1.การพรวนดินจะทำให้รากฉีดขาดเสียหาย

2.ไม่ต้องกลัวว่าดินจะอัดแน่นรากขย ายย าก

เพราะดินที่ดีมีหญ้าปกคลุม มีจุ ลิ น ท รี ย์ ดินจะนุ่ม มีโพรงอากาศในดินมาก มันดีกว่ามานั่งพรวนเองซะอีกครับ

4.ใช้ต้นพั น ธุ์ขนาดเล็ก

หลายคนใจร้อน เอาต้นพั น ธุ์สูงๆ หนักเข้าเอาไม้ล้อมขุดมาปลูก ต้นพั น ธุ์ที่ต้นใหญ่ เพาะในถุงดำนาน รากมักขดพั นกัน ปลูกแล้วไม่โต ถ้าไม่ชำนาญ ดูและตัดรากไม่เป็นไม่แนะนำเลยครับ ปลูกต้นเล็กดีกว่า

แหล่งที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง