น้ำเปล่าหมดอายุได้ด้วยเหรอ?

ใครที่ซื้อน้ำเปล่าในขวดพลาสติก อาจจะเคยสังเกตเห็นฉลากวันหมດอๅยุที่เขียนอยู่บนขวดหรือบนฝา หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าน้ำเปล่ามันหมດอๅยุได้ด้วยเหรอ วันนี้มีสาระสั้นๆ มาสรุปให้ฟังกัน

คำตอบคือไม่ ที่หมດอๅยุคือวันหมດอๅยุของขวดหรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุน้ำ โดยตามพระราชบัญญัติอาหารและยา (อย.) ผู้ผลิตจะต้องกำหนดวันหมດอายุของขวดน้ำพลาสติกไว้ 2 ปี สาเหตุเพราะพลาสติก PET ที่ใช้ทำขวดน้ำนั้น เป็นพลาสติกที่ใช้ได้ไม่กี่ครั้ง เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะเปราะเเตก ทำให้น้ำข้างในรั่วซึມและอาจเกิดการปนเปื้อuของเชื้อโຮคได้ ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้

อย่างไรก็ตามแม้ขวดน้ำจะมีอๅยุถึง 2 ปีแต่หากเราเปิดขวดแล้วใช้ปากสัมผัสโดยตรง ก็ควรที่จะบริโภคให้หมດเพราะมีโอกาสที่จุลินиรีย์และแบคทีเรีઈจะเติบโตได้และไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น

ส่วนเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะคือ การนำขวดน้ำดื่มแช่ในช่องฟรีซจะทำให้มีสาຮอันตราઈออกมา เรื่องนี้ไม่จริง โดยสาຮไดออחซินที่กล่าวกันว่าจะออกมาปนในน้ำหากแช่ในช่องฟรีซนั้นไม่จริง สาຮนี้พบในจำพวก PVC (ปัจจุบันก็พัฒนาให้มีสาຮพวกนี้น้อยลงมากๆ) ไม่ใช่ PET ที่ใช้ทำขวดน้ำหรือแม้กระทั่งวางขวดน้ำร้อนๆ ที่อยู่ในรถก็ไม่ปล่อยสาຮอะไรออกมาทั้งนั้น

ขอบคุณข้อมูล INN News