ท่านั่งของคุณสามารถบอกบุคลิกนิสัยส่วนตัวได้อย่างไร ?

ท่านั่งประจำของคุณสามารถบอกบุคลิחนิสัยส่วนตัวได้อย่างไร?

storytohear.com

ท่ๅทๅงบางอย่างของคุณซุกซ่อนอะไรไว้บ้าง?

ภาษากายหรือท่ๅทๅงสามารถถ่ายทอดอารมณ์และสื่อถึงลักษณะนิสัยที่คุณไม่สามารถสรรหาคำพูดมาอธิบายตัวตนของคุณได้ นั่นหมายความว่า ท่ๅทๅงของคุณสามารถที่จะอธิบายลักษณะนิสัยของคน ๆนั้นได้มากกว่าคำพูดนั่นเอง

มีผลการวิจัยปี 2009 จากนักวิชาการหลายท่านของมหาวิทยาลัย Ohio State University ได้ทำการทดลองเรื่องของ body language กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Ohio นี้กว่า 71 คน

ที่สังเกตพบว่าความรู้สึกหรือความคิดที่นักศึกษามีให้กับตัวเองนั้นจะสื่อออกมาเป็นท่านั่งในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

ดังนั้น เวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยว่ายังมีสิ่งที่สามารถแสดงออกให้คนอื่นเห็นและเข้าใจเราได้แม้เราจะไม่ได้บอกเขาอยู่ด้วย บางครั้งการอธิบายความรู้สึกของเราให้คนอื่นเข้าใจชัดเจนมันก็ยากมาก ๆ

แต่รู้ไหมว่าท่ๅทๅงของเรากลับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ชัดเจนแม่นยำมากกว่าคำพูดอธิบายเสียอีก

ท่ๅทๅงหรือพฤติกรรมที่แสดงออกเหล่านี้สามารถที่จะถ่ายทอดถึงสิ่งที่คน ๆ นั้นกำลังคิดอยู่ได้ บุคลิחท่ๅทๅงเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสาร

นอกจากนี้ยังบอกให้เรารู้ได้ว่า แต่ละคนมีบุคลิחและอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบใด ปกติแล้วคุณนั่งแบบไหน? อ่านความหมายของท่านั่งแต่ละแบบได้ในหน้าถัดไป

storytohear.com

ท่านั่ง A

คนที่นั่งลักษณะนี้จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีเสน่ห์ พวกเขาเป็นตัวของตัวเอง ตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปจนเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ เป็นคนที่มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองจนดูเป็นคนไม่ซับซ้อน

เป็นคนที่ชอบการผจญภัยและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ พวกเขาเข้ากับคนอื่นได้ดีและหาเพื่อนใหม่ได้ง่าย แต่ก็หาเพื่อนแท้ยังไม่ได้เลยสักคน

ท่านั่ง B

คนที่นั่งท่าแบบนี้เป็นคนเพ้อฝัน พวกเขาต่างมีอุดมการณ์และเต็มไปด้วยจินตนาการ แต่ความคิดความฝันเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น พวกเขามักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและพูดคุยถูกคอกับคนอื่นได้ง่าย

เพราะนิสัยพื้นฐานของพวกเขาคือการเป็นผู้ฟังที่ดีและควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีอีกด้วย

ท่านั่ง C

คนที่นั่งแบบนี้ เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนและสมาธิสั้น ด้วยความคิดที่แล่นเข้ามาอยู่ในหัวมากมาย จึงทำให้เขามักจะพูดจากระทบความรู้สึกคนอื่นโดยไม่รู้ตัวอยู่บ่อยครั้ง พวกเขาเป็นคนเบื่อง่าย

และมีความอดทนต่ำ พวกเขาจะถูกรบกวนและยั่วยวนได้ง่าย ส่วนในเรื่องของความรัก เขาจะคบใครได้ไม่นานนักและต้องเลิกลาอยู่บ่อยครั้ง

ท่านั่ง D

คนที่นั่งท่านี้เป็นนักคิดและฉลาด มีเหตุผล พวกเขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและเป็นระเบียบมาก บ้านของเขามักจะสะอาดสะอ้าน ทุกอย่างจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ พวกเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของตัวเอง

นอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ไม่ชอบนินทาใคร และเป็นคนสุขุมมั่นคงในทุก ๆ สถานการณ์

ท่านั่ง E

คนที่นั่งแบบนี้เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายชีวิตและอาชีพของตัวเองมาก พวกเขามักจะตั้งเป้าหมายไว้สูงและไม่พอใจกับอะไรได้ง่าย ๆ เรียกว่าเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ เช่น เรื่องของสุขภาพหรือความรัก

พวกเขาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด จนบางครั้งก็มองข้ามสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่แล้วไป เพราะพวกเขายังคงปรารถนาที่จะได้รับมากขึ้นและอยากได้รับสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ

แหล่งที่มา storytohear.com