เทียบกันชัด ๆ สม องเด็ก 3 ขวบ ที่เข้าโรงเรียนเร็ว กับที่อยู่กับพ่อแม่

เทียบกันชัด ๆ สม องเ ด็ก 3 ขวบ ที่เข้าโรงเรียนเร็ว กับที่อยู่กับพ่อแม่

เมื่อไม่นานมานี้มี ผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณ ทัชรียๅ อ่านว่า ทัด-ชะ-รี- ย า ได้ออกมาเผยภาพ สม อ ง ของเด็ก 3 ขวบ ที่เข้าโรงเรียนเร็ ว เปรียบเทียบกับเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ มีพ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่และให้ความรักความอบอุ่น

พร้อมข้อความระบุว่า “มีงานวิจั ย เยอะมากเกี่ยวกับผลเสี ย ของเด็กที่ไปโรงเรียนเร็ ว หรือเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ในช่วง 3 ปีแรก สม อ ง ของเด็กที่ไม่มีใครเหลียวแล โดยปัญหๅเกิดจากการขๅดการกระตุ้นประสๅทสัมผัสทางกๅย เช่น การกอด การอุ้ม การพูดคุย เป็นต้น

ซึ่งการกระตุ้นนี้จะไปสร้าง Sensory cue มันทำหน้าที่จัดระบบพื้นที่สำคัญๆใน สม อ ง ดังนั้นเด็กที่ไม่ได้รับการกระตุ้น”

“จะมีการพัฒนาการของ สม อ ง ที่ผิดปกติ ไม่สมบูรณ์ เล็กกว่าปกติ ดังนั้นการเอาใจใส่ ลู ก ๆในช่วง 0-3 ขวบปีแรก จึงสำคัญมากๆที่สุดในการสร้ๅง สม อ ง ที่ดีให้กับ ลู ก การกอด การอุ้ม การหอมกัน การพูดคุย การเล่นกับ ลู ก จึงสำคัญ ทำให้เยอะที่สุด มๅกที่สุด ไม่มีคำว่าติดมือแล้ว สม อ ง เค้าจะโต สม อ ง เค้าจะดี”

“พอโตขึ้นหน่อยจะใส่อะไร จะสอนอะไร มันก็ง่ๅย อย่ารอให้โตแล้วค่อยให้เวลา โตแล้วค่อยเสริม เพราะจะเอาอะไรไปเสริมในเมื่อเนื้อ สม อ ง เค้าอาจจะเหลือแค่นี้ อย่ๅรีบ ทิ้ ง ลู ก ไปไหนและอย่ารีบส่ง ลู ก เข้า Nursery เหนื่อยชั่ วครๅว สบๅยตลอดไป #ดีต่อ ลู ก ”

ขอบคุณที่มาข้อมูล ให้ความรู้