วิ ธีปลูกยางนา มีค่าดั่งทองคำสร้างมรดก ไว้ให้ลูกหลาน

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วันนี้แนะนำ วิธีปลูกยางนา มีค่าดั่งทองคำ สร้างมรดกไว้ให้ลูกหลาน

ต้นยางนั้นเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่มาก ไม้ของต้นย า งสามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายอย่ าง แถมยังเป็นไม้มีค่า เป็นไม้เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เป็นราคาทีเดียว ย างนาปัจจุบันนั้นก็แทบจะไม่เห็นกันทั่วไปแล้วแต่เราก็ยังสามารถปลูกกันได้ ไม่ว่าจะเป็นใช้สำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรืออื่น ๆ สำหรับใครที่อย ากจะปลูกย างนาวันนี้เรามีขั้นตอนในการปลูกมาฝาก

การปลูกย างนา

หลุมปลูกนั้นให้ขุดลึกลงไปประมาณ 1 ฟุต กว้าง 1 ฟุต ย าว 1 ฟุต โดยให้แยกดินออกคนละครึ่ง และขุดดินทางทิศตะวันออกก่อน 1 ส่วน แล้วก็ทางตะวันตกอีก 1 ส่วน แล้วก็สลับกันแบบนี้จนได้ความลึกที่ต้องการ เสร็จแล้วก็เอา ปุ๋ ยค อ กหรือปุ๋ ย ห มั กมาผสม 1 กำมือ

แล้วก็กลบดินโดยเอาดินฝั่นตะวันออกลงมากลบก่อน แล้วค่อยสลับมาอีกฝั่ง ทำหลุมเพื่อวางต้นกล้าย างนามา ล ง ปลูกเลย แต่ก่อนปลูกก็เอาต้นกล้ามาแช่น้ำ 5 วินาที แล้วเอาถุงดำออกเพื่อปลูกลงหลุมที่เตรียมไว้ได้เลย จากนั้นกลบดินให้แน่นตรงโคนต้น

ประโยชน์ของต้นย า งนา

ย างนานั้นเป็นสมุนไพรหลายท่านอาจยังไม่ทราบ เป็นย าช่วยบำรุงร่างกาย ฟอก เ ลื o ดได้ดี บำรุงโ ล หิ ตได้ดีทีเดียว แก้ตับอักเสบได้อีกด้วย หรือจะเอาไปใช้ทาถูนวดขณะร้อน ๆ จะช่วยแก้ปวดได้ และในส่วนของเนื้อไม้ก็นำไปใช้ก่อสร้างบ้านเรือนได้

ต้นย างนานั้นสำหรับคนที่ขายไม้ จะได้ราคาดีเลยทีเดียว ยกตัวเองหากปลูกไว้ 100 ต้น ก็จะมีรายได้ 20,000 บาท/เดือน และคิดเป็นรายปีจะได้ประมาณ 240,000 บาท/ปี ก็เรียกได้ว่าเป็นไม้ที่มีค่าดั่งทองคำเลยทีเดียว และยังเป็นไม้มรดกให้กับลูกหลานได้อีกด้วย หากคุณยังพอมีพื้นที่ก็หามาปลูกได้เลย