“ปลูกทุเรียน” ไว้กินเอง แค่ 2ต้น ก็เก็บไม่ทันแล้ว

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วันนี้แนะนำ ปลูกทุเรียนไว้กินเอง แค่ 2 ต้น ก็เก็บไม่ทันแล้ว

ทุเรียน ถือว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงทำให้มีราคาในตลาดค่อนข้างสูง ท่านใดที่ชอบกินทุเรียนจะต้องอ่านเลย อย่ างที่ทราบกันดีว่าทุเ รี ย นนั้นค่อนข้างราคาสูง เพราะมันอร่อยม า ก ความต้องก ารของตลาดก็สูงเหมือนกัน

หากจะหาซื้อกินบ่อยไปก็เปลืองเงินไม่น้อยเลย วันนี้เลยชวนทุกคนมา ปลูกทุเรียน ไว้กินเอง 2 ต้นเท่านั้นก็ทำให้มีทุเรียนกินเองในบ้านแล้ว

โดยวันนี้เป็นก ารปลูกทุเรียนโดยคำแนะนำของ ดต.สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรผู้ชำนาญกา รในกา รปลูกทุเรียน ทำอย่ างไรมาดูเลย

ทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ เป็นต้นไม้ประเภทยืนต้นและมักจะชอบน้ำ ฉะนั้นเวลาปลูกก็ต้องมั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอตลอด ดินที่ปลูกระบายน้ำได้ดี หากจะปลูกในฤดูแล้งควรทำหลุมโคลนให้ดีแล้วหาฟางข้าวมาคลุมโคนต้นด้วย และหมั่นรดน้ำ 3 วัน/ครั้ง หรือจะทำระบบน้ำด้วยสปริงเกอร์ก็ได้และหาแสลนบังแดดไว้บางส่วนดินจะได้ไม่แห้งเร็วเกินไป

ระยะเวลาในก ารเก็บเกี่ยวผลผลิตของทุเรียนในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน เพราะว่าหลาย ๆ อย่ างต่างกัน เช่น สภาพอากาศ ดิน พื้นที่ในก ารปลูกด้วย หากต้นทุเรียนสมบูรณ์เราจะเห็นมีใบยอดแก่และพอหน้าแล้งประมาณ 14 วันจะเริ่มเ ห็ น ด อ ก และหลังจากนั้นก็จะมีระยะของ ด อ ก อีก 60 วันจนไปถึงระยะ ก ารเก็บผลผลิต ซึ่งถ้าเป็นภาคตะวันออกก็จะเหมาะช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. ส่วนภาคอีสานก็จะเป็นช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. นั่นเอง

การเตรียมดินสำหรับทุเรียนก่อนออก ด อ ก
จะเป็นก ารเตรียมดินสำหรับต้นทุเรียนที่มีก ารแตกใบอ่อนอย่ างน้อย 1 ชุด เพราะจะได้สะสมอาหารได้พอ โดยลองดูจากใต้ต้นขึ้นไปจะเห็นช่องว่างระหว่างใบในทรงพุ่มไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนมากเป็นใบแก่ หากต้นทุเรียนนั้นสมบูรณ์ดีจะเห็นใบเป็นสีเขียวแก่เข้มมัน ๆ นั่นแหละต้นที่ใช่เลย

เตรียมความพร้อมของต้นทุเรียน
เวลาปลูกทุเรียนนั้นจะต้องปลูกให้มีระยะห่างประมาณ 8 x 8 เมตร นั่นคือ ช่องว่างระหว่างต้น หรืออย ากจะใช้พื้นที่ให้คุ้มก็ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นแซมได้เลย จะเป็นมังคุด แก้วมั ง ก ร กล้วย เงาะ ฯลฯ โดยเลือกพื้นที่เหมาะสำหรับก า รปลูกแซมด้วย

เวลาจะตัดแต่งผลอ่อนทุเรียนจะต้องทำอย่ า งน้อย 3 ครั้ง โดยเราจะตัดแต่งผลอ่อนที่ผิ ดรู ป ผิ ดทรง บิดเบี้ยว เล็ก แ ค ร ะ แ ก ร น ออกไปก่อนโดยเลือกให้เหลือไว้เฉพาะผลที่สมบูรณ์ ผลที่มีขั้วผลใหญ่เท่านั้น โดยก ารตัดแต่งนั้นควรจะต้องทำให้เสร็จภายใน 4 สัปดาห์หลังจาก ด อ ก บาน ห้ามลืมเด็ดขาด อีกทั้งต้อง ยั บ ยั้ งกา รแตกใบอ่อนด้วยในระหว่างที่ทุเรียนกำลังมีผลอ่อน เพราะว่าอาหารจะไปเลี้ยงผลไม่เพียงพอ

หลังการเก็บเกี่ยวทุเรียน
ทำการเก็บผลผลิตทุเรียนเสร็จแล้วเราก็จะต้องเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียนอีกครั้ง จะได้พร้อมต่อการมี ด อ ก ออกผลในครั้งถัดไป เป็นการตัดแต่งกิ่งและบำรุงลำต้นนั่นเอง โดยระยะในการตัดแต่งจะมี 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ตัดแต่งหลังก า รเก็บเกี่ยวทุเรียน โดยให้ตัดกิ่งแห้ง แขนง กิ่งมี โ ร ค กิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกไปให้หมดเลย หากมีขั้วที่ค้างจาก ก ารเก็บผลผลิตก็ตัดออกไปเลยเหมือนกัน เพื่อจะได้ให้มีก ารงอกกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์กว่า

ระยะที่ 2 การตัดแต่งช่วงปลายฝน ซึ่งต้องทำก่อนจะ ใ ส่ ปุ๋ ย ครั้งที่ 2 โดยจะตัดแต่งกิ่งน้ำค้าง กิ่งตะขาบ กิ่งกระโดง ทำแบบนี้จะได้ให้ต้นทุเรียนเป็นทรงพุ่มโปร่ง แล้วค่อยใส่ ปุ๋ ยทำก ารบำรุงต้นต่อไป

ระยะที่ 3 ทำก ารตัดแต่งกิ่งหลังจากทุเรียนติดผลแล้วประมาณ 30 – 45 วัน โดยให้ตัดแต่งเฉพาะกิ่งเกิดใหม่เท่านั้น โดยเราจะเรียกว่า ใบขิง ทำขั้นตอนนี้ไปพร้อมกับแต่งผลอ่อนเลย แบบนี้จะได้ให้ต้นทุเรียนมีอาหารเพียงพอมาให้กับกิ่งใหม่ และมีอาหารให้ผลเพียงพอด้วย

สำหรับใครที่ต้องก ารจะปลูกทุเรียนเอาไว้ทานเองในบ้าน บำรุงต้น บำรุงใบให้ดีก็มีผลผลิตให้เราได้ทานกันเพียงพอสำหรับครัวเรือนแล้ว โดยปลูกไว้แบบนี้ในบ้านเพียง 2 ต้น ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเสียเงินไปซื้อให้ย ากเลย ถ้าชอบก็ลองนำเคล็ดลับนี้ไปปลูกตามได้เลย