ปลูกมันเทศในตะกร้า ให้เหง้าใหญ่ รสหวานอร่อยพื้นที่น้อยก็ปลูกได้

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วันนี้แนะนำ ปลูกมันเทศในตะกร้า ให้เหง้าใหญ่ รสหวานอร่อย พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

มันเทศเราจะเห็นว่าปลูกลงดินจะมีหัวเหง้าออกมาให้เราได้เก็บเกี่ยว แต่วันนี้จะมาชวนปลูกมันเทศใส่ในตะกร้าพลาสติกให้ติดหัวใหญ่เหมือนกัน มีขั้นตอนการทำแบบง่าย ๆ เลย โดยวัสดุที่ใช้ในการปลูกหลัก ๆ จะใช้เป็นแกลบดำ แกลบดิบ ปุ๋ ยคอกเก่า และวัสดุปลูกอื่น ๆ ตามแต่ละคนจะสะดวกและหามาได้ผสมกันอ ย่ า ง ละ 1 ส่วนเลย และอาจจะต้องลงทุนสักหน่อยในการซื้อตะกร้าซึ่งร า ค าก็ไม่แ พ งอะไร

พอเราได้ตะกร้ามาแล้วเอาวัสดุปลูกที่ผสมเสร็จแล้วใส่ลงไปในตะกร้าให้แน่นเลย แล้ววางไว้ในบริเวณกลางแจ้ง จัดการรดน้ำให้ชุ่ม ๆ แล้วเอายอดมันเทศ มันแกวที่เตรียมไว้มาปลูก

โดยให้ตัดยอดมาในความย าว 30 เซนติเมตรโดยประมาณ เอาไม้แ ทงลงเป็นหลุมแล้วเสียบลงไปเลย เสียบเฉียง 45 องศา ลึกสัก 3 – 5 ข้อ ใน 1 ตะกร้าก็ปลูกได้หลายยอดเลยประมาณ 3 – 5 ยอด ขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่สะดวกหาตะกร้าเลย

พอเสียบยอดแล้วก็กดดินกลบให้แน่น ในช่วง 7 วันแรกหลังปลูกเราจะต้องรดน้ำทุกวันในตอนเช้า ไม่ควรปล่อยให้ขาดน้ำโดยเด็ดขาด หลังปลูกสัก 10 วันเราจะเห็นว่ามียอดใหม่แ ทงขึ้นมาแล้ว เราก็ค่อยเว้นวันในการให้น้ำได้เลย หรือห่างกันสัก 2 – 3 วัน/ครั้งก็ได้ แต่ก็ไม่ควรจะปล่อยจนแห้งไป

พอเข้าวันที่ 45 แล้วก็จะเห็นว่าใบของมันเริ่มเหิ่ยวแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยจะทำให้มีอาการบ้าใบ ถ้าใบเยอะจะไม่เป็นหัว แล้วเราก็ปรับมาใส่ปุ๋ ยบำรุงโดยใช้เป็นสูตร 16 – 16 – 16 ในปริมาณ 1 ช้อนชา และให้ปุ๋ ยทุก 15 วัน พอครบ 2 เดือนจะเริ่มลงหัวแล้ว ก็ใส่เป็นปุ๋ ย 16 – 16 – 16 หรือ 13 – 13 – 21 ก็ได้เพื่อบำรุงให้หัวใหญ่ขึ้น มีรสชาติหวานอร่อย และพอเราปลูกสักวันที่ 100 – 140 แล้วก็ลองเลือกขุดหัวขึ้นมาดูสักตะกร้าว่าได้ขนาดหัวตามที่ต้องการแล้วหรือยัง