วิ ธีการทำน้ำEM ทำเองที่บ้านสำหรับใช้รดต้นพืชงาม

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วันนี้แนะนำ การทำน้ำ EM ทำเองที่บ้าน สำหรับใช้รดต้นพืชงาม

สำหรับคนที่ปลูกต้นไม้นั้นอีเอ็ม (EM) ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากทีเดียว และยังหาซื้อได้ ทั่ ว ไ ป อีกด้วยแต่สำหรับใครที่อย ากจะทำเอาไว้ใช้เองไม่ต้องเสียเงินซื้อเราก็มีสู ต รในการทำแบบง่าย ๆ มาให้คุณได้ลองทำตามดู รับรองว่าทำง่าย ใช้ดีแน่นอน ส่วนผสมในการทำอีเอ็มก็หาได้ทั่วไปเลย มาดูขั้นตอนการทำได้ตามด้านล่างนี้

สิ่งที่จะต้องเตรียม
1 หั ว เ ชื้ อ EM ปริมาณ 1 ลิตร

2 กากน้ำตาล ปริมาณ 1 ลิตร

3 น้ำเปล่า 20 ลิตร หากได้เป็นน้ำฝนจะดีก ว่ าน้ำประปาเยอะ ถ้าต้องใช้น้ำประปาให้ทิ้งพักไว้ 2 คืนก่อน

4 ถังสำหรับห มัก

ขั้นตอนในการทำ
เอาถังน้ำมาแล้วเทน้ำเปล่าใส่ลงไปเลย

ตามด้วยการเทกากน้ำตาล หัวเ ชื้อ EM ลงในถังเล็กแล้วคนให้เข้ากันก่อน

จัดการคนจนเข้ากันดีแล้ว

จะเห็นว่ากากน้ำตาลเริ่มละลายแล้วค่อยนำไปเทลงไปในถังน้ำที่เตรียมไว้ จัดการคนให้เข้ากันอีกรอบ

ต่อด้วยการเอาภาชนะตักใส่ถังห มักเลย แล้วก็เ ก็ บ ให้เรียบร้อย กลิ่นตอนนี้ค่อนข้างหอม

เราก็จัดการห มักไป 3 วันก็เปิดฝาถังเพื่อระบายแก๊สออกจากถัง แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาหมั กแบบเดิม ห มักไปอีก 2 สัปดาห์ หากเปิดดูเห็นฝ้าขาว ๆ ก็แปลว่าจุ ลินทรีย์ขย ายตัวแล้ว

หาไม้เอามาคนแล้วปิดฝาถังเขย่ า ๆ เท่านี้ก็เรียบร้อย

การนำไปใช้

สำหรับทำเป็น ปุ๋ ย น้ำก็เอาน้ำเปล่ามา 10 ลิตรผสมเข้ากับส่วนผสม EM 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันแล้วนำไปรดต้นพืชได้เลย รดผัก รดต้นไม้ได้หมด หากจะทำเป็นปุ๋ ยห มักก็ได้เหมือนกัน หรือจะเอาไปใช้กับสัตว์ก็ยังได้โดยเอา EM มา 1 ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ำเปล่า 200 ลิตร แล้วเอาให้สัตว์กินได้ หรือจะเอาอีเอ็มมา 1 ช้อนโต๊ะผสมน้ำเปล่า 10 ลิตร แล้วเอาไปพ่นคอนสัตว์ จัดการกลิ่นได้หมด

เป็นการทำน้ำ EM ที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนสามารถทำใช้กันได้ ไม่ว่าจะปลูกพืชผักผลไม้อะไรก็เอาอีเอ็มไปช่วยบำรุงได้เสมอ