ได้ครบความอร่อย สูตรแดดเดียว โด ยไม่ต้องตากแดดนุ่มไม่เหนียว

สวัสดี แฟนเพจ บ้านและสวน แนวทางการทำขนมมีมาแนะนำทุกวัน สำหรับเพื่อนๆที่ชอบทำขนมทาน และการประกอบอาหารอื่นๆ เพื่อให้เพื่อนๆ เก็บไว้ทำ ติดตามเพจเรา จะมีความรู้และวิธีทำมาแนะนำสม่ำเสมอ ในแต่ละวันนะจ๊ะ

วันนี้แนะนำ การทำ ห มู แดดเดียวโดยสูตรนี้ เ ป็ น สู ต ร ของคุ ณ Dekcooking คุ ณ ส า ม า ร ถที่จะทำเ อ งที่บ้านได้เลย เอาเป็นว่าจะเป็นอ ย่ า ง ไรบ้างนั้นเราไปชมวิธีการทำกันเลยดีกว่า

ส่วนผสมที่ต้องเตรียม
1 สั น ค อ ห มู

2 รากผักชี

3 เมล็ดผักชี

4 กระเทียม

5 พ ริ ก ไ ท ย ขาว

6 เกลือ

7 น้ำตาลทราย

8 ซีอิ๊วขาว

9 น้ำมันหอย

วิธีทำห มู แดดเดียว
1 ขั้นตอนแรกเลยให้นำรากผักชี เมล็ดผักชี กระเทียม พริกไ ท ยบดละเอียดให้เข้ากัน

2 จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากับเนื้อสัน ค อ ห มู แล้วปรุงรสด้วย เกลือ น้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาว น้ำ มั น ห อ ย เมล็ดผักชี ค ลุ ก เ ค ล้ าและห มั กให้เข้ากัน

3 ขั้นตอนนี้ให้นำเ นื้ อ ห มู ไปอบในไมโครเวฟประมาณ 1-2 ชั่ ว โ ม ง ใช้ไฟต่ำระดับละลายน้ำแข็ง อ า ห า ร ตอนอบในไมโครเวฟหากชอบแบบเนื้อไม่แห้งมาก ให้อ บ ป ร ะ ม า ณ 1 ชั่ วโมง หากชอบแบบแห้งมาก ให้อบประมาณ 2 ชั่ วโมง

4. เมื่อนำ เนื้ออบเสร็จเรียบร้อยไปทอดในน้ำมันใช้ไฟกลาง (1000-1300w) จนได้เ นื้ อ ห มู แ ด ด เ ดี ย ว สีเหลืองทอง หอม อร่อย

5 ขั้นตอนสุดท้าย นำออกมาพักให้สะเด็ดน้ำมัน พร้อมทานแล้วจ้า ลองเอาไปทำกันดูนะค่ะ