วิธีดูแลทุเรียนให้ต้นไม่เฉาด้วยงบ 10บาท ผสมน้ำรดแค่อาทิตย์ละครั้ง

สวัสดีแฟน เพจบ้านและสวน ในทุกวันเราจะมีวิธีการปลูกผักต่าง ในแบบไว้ทานเองและขายพร้อที้งขั้นตอน การดูแล ร่วมด้วยเทค นิคที่ทำให้ผักงาม โตไว หรือ ผลไม้ต่างๆ มานำเสนอแนะนำให้กัน เพือได้เป็นความรู้และประโยขน์ต่อทุกคน ไปชมขั้นตอนและรายละเอียดกันเลยจร้า

วิธีดูแลทุเรียนให้ต้นไม่เฉาด้วยงบ 10 บาท ผสมน้ำรดแค่อาทิตย์ละครั้ง

สิ่งต้องเตรียม
ปูน เ คี้ ย ว หมาก น้ำเปล่า แก้วพลาสติก

วิธีทำ
-ปูน เ คี้ ย ว หมาก 1 ก้อน

-ผสมน้ำเปล่า 1 แก้ว รอให้ ต ก ตะ กอน ก็จะได้น้ำปูนใส

-นำน้ำปูนผสมกับน้ำเปล่าสะอาด 5 ล. รดน้ำต้นทุเรียน อาทิตย์ละครั้ง เว้นอาทิตย์

-ช่วยป้องกัน เ ชื้ อ ร า และ ร า ก เ น่ า ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด

-และถ้าพึ่งปลูกช่วงแรกควรทำที่บังแดดให้ต้นทุเรียนด้วย

ประโยชน์ของปูนแดง
– ปูนแดงนิยมใช้ทำน้ำปูนใสสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน ได้แก่

– ใช้ทำขนมหรือของหวาน เช่น ขนมเปียกปูน ลอดช่อง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ขนมมีความแข็งขึ้น มีความกรอบขึ้น รวมถึงช่วยในการต้านเ ชื้ อจุลินทรีย์ ป้องกันอาหารบูด เ น่ า และเป็นแหล่งช่วยเสริมแคลเซียมให้แก่ร่างกาย

– ใช้ในการแช่ล้างผักหรือผลไม้ ซึ่งช่วยในการล้าง และช่วยตกตะกอนโลหะหนัก

– ใช้หมักเ นื้ อสั ตว์ โดยเฉพาะเ นื้ อ สั ตว์ที่เ ปื่ อ ยยุ่ ยง่ายเมื่อถูกความร้อน ช่วยให้เ นื้ อคงรูปเดิมได้ดี

– ปูนแดงใช้ประโยชน์ในทางย า ได้แก่

– การนำปูนแดงมาทาพอกบริเวณข้อมือ ข้อเข่า เพื่อช่วยลดอาการ ป ว ด และลดอาการอักเ ส บ หรือ นำปูนแดงมาทาพอกรักษา แ ผ ล ช่วยให้ แ ผ ล แห้ง ลดน้ำห น อ งไหล

– ปูนแดงนำมาทาบางๆบนใบพลูสำหรับเคี้ ย วกับห ม า ก ช่วยรักษาโ ร คฟั น ผุ และช่วยให้ ฟั น แข็งแรง

-ปูนแดงใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร ได้แก่

– ใช้ปูนแดงทาปลายกิ่งสำหรับการปักชำสำหรับช่วยให้รากงอกเร็ว และป้องกันการ เ น่ าของรากจากเ ชื้ อ ร า

– ใช้ปูนแดงทาแ ผ ลของเปลื อ กต้นไม้ เพื่อช่วยป้องกันเปลือก เน่ า จากเ ชื้ อ ร า และป้องกันด้ ว งเจ าะต้นไม้

– ใช้ในการรักษาสภาพผักหรือผลไม้ให้เก็บได้นานขึ้น ด้วยการฉีดพรมหรือการแช่