เ ทคนิคทำให้ ต้นข่า งามไวแตกหน่อเยอะ ใช้สูตรนี้อาทิตย์ละครั้ง(ดูส่วนผสม)

ใครที่กำลังปลูกข่า ไม่ว่าจะปลูกไว้กินเอง หรือจะปลูกไว้ข า ย วันนี้เราจะพาไปดูการทำน้ำรดข่า ที่ทำให้ข่านั้นงามไว แตกหนอเยอะ แถมไม่ต้องทำบ่อย จะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลย

สำหรับการทำส่วนผสมบำรุงข่านั้นทำไม่ย า กเลย รับรองว่าจะทำให้ข่าออ กมาสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด หรือว่าจะปลูกเอาไว้สำหรับทำครัวเก็บกินเองก็ใช้สู ต รนี้ก็ได้เหมือนกัน ส่วนผสมนั้นก็หาได้จากในครัวบ้ า น ตัวเองเลย เอาล่ะมาดูขั้ น ต อ นการทำได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม
1 รำข้าว 1 ถ้วย

2 น้ำเปล่า 15 ลิตร 1 ถัง

3 โยเกิร์ตหรือน มเปรี้ยว 1 ขวด

ขั้ น ต อ นในการทำ

เริ่มต้นที่การเตรียมน้ำเปล่า 15 ลิตร แล้วก็เอาส่วนผสมรำข้าวลงไป 1 ถ้วย ต ามไปด้วยโยเกิร์ตหรือน มเปรี้ยว 1 ขวด จากนั้นผสมทั้งหมดให้เข้ากัน แล้วก็พักเอาไว้ 7 วัน แล้วก็เอาส่วนผสมออ กมา 200 ซีซี

แล้วผสมเข้ากับน้ำเปล่า 15 ลิตร แล้วก็นำไปรดบำรุงด้วยผัก ผลไม้ จะเป็นตัวช่วยเร่งร า ก เร่งใบ เร่งหน่อ เป็นอ ย่ า งดี โดยสู ต รนี้นั้นใช้บำรุง 1 ครั้ง/สัปดาห์ก็ทำให้ต้นข่าสวยงามแล้ว

ในการปลูกข่านั้นจะใช้วิ ธีการแยกเหง้า และควรจะปลูกในหน้าฝนจะทำให้ติดง่ายขึ้น โดยให้เตรียมการไถดะก่อนแล้วก็ต ากดินประมาณ 7 วัน แล้วก็กำจัดวั ช พื ชให้เรียบร้อย แล้วค่อยไถพรวนดินให้ละเอียดอีกครั้ง

แล้วก็ต ากแดดไปประมาณ 2 – 5 วันก่อนจะปลูก การเตรียมเหง้านั้นให้เลือ กเหง้าที่อายุ 1 ปี แล้วก็ตัดต้นเทียมออ กแล้วก็ให้เหลือต้นเทียม 1 – 2 ต้น ที่ดินกับเหง้าสูงประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร

ในการปลูกข่านั้นระยะการปลูกจะอยู่ที่ 80 x 80 เซนติเมตร โดยหลุมปลูกนั้นก็จะมีขนาด 20 x 20 x 20 เซนติเมตร แล้วก็เอาปุ๋ ยค อ กมารองก้ นหลุม แล้วก็คลุกดินให้เข้ากัน ใช้เหง้าพันธุ์อายุประมาณ 1 ปี ใส่หลุมละ 1 – 2 เหง้า การปลูกในแปลงนั้นก็จะทำการไถยกร่องลึกประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร

แล้วก็ระยะห่างร่องประมาณ 70 – 80 เซนติเมตร แล้วก็โรยปุ๋ ยค อ กหรือปุ๋ ย 15-15-15 นิดหน่อย ใส่ลงไปจากในแนวย าวต ามร่อง แล้วก็วางเหง้าข่า 1 – 2 เหง้า ต ามย า วของร่องที่ระยะห่างแต่ละจุดจะอยู่ที่ 70 – 80 เซนติเมตร แล้วก็คราดดินกลบตลอ ดแนว

ต่อไปเป็นการเก็บผลผลิต ต้นอ่อนให้เก็บที่อายุ 6 – 10 เดือน โดยให้ขุดออ กมาทั้งกอเลย แล้วก็ตัดลำต้นเทียมย าว ๆ ประมาณ 20 เซนติเมตรแล้วก็ลอ กกาบใบออ กไปจนเหลือแกนอ่อน เราก็สามารถแบ่งเหง้าออ กล้างให้สะอาดก่อนจะบรรจุจำหน่ายเป็นข่าอ่อน ส่วนต้นแก่นั้นก็เก็บที่อายุ 1 ปี หรือเริ่มออ กด อ ก ก็ขุดทั้งกอเหมือนกัน ตัดต้นเทียมย าวประมาณ 20 เซนติเมตรแล้วก็ลอ กกาบใบออ กจนเหลือแกนอ่อนหรือเอาไปข า ยได้เลย หากสนใจอย ากจะปลูกข่าก็ลองทำดู

ที่มา kasetchaoban