แทบไม่ต้องลงทุนทำใช้เอง กาแ ฟ 1 ซอง ผักงามได้ทั้งสวน

สวัสดีแฟนเพจ บ้านและสวน สำหรับใครปลูกพืชผักอยู่นั้น แล้วกำลังมองหาสูตsดีๆเพื่อบำรุงให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี วันนี้เsามีสูตรมาแuะนำให้ไปลองทำใช้กัน ทำไม่ยาก และที่สำคัญปลอดสาsเคมีอีกด้วย

ขอแนะนำสู ต รที่น่าสนใจ ทำง่าย ทำใช้เองได้เลย โดยเป็นสู ต รที่ประหยั ดง บ ม าก ๆ อีกด้วย แต่เอามาใช้บำรุงผักได้สวยงามและมีประสิทธิภาพ เป็นสู ต รที่ปลอ ด ส า ร เ ค มี อั น ต ร า ยอ ย่ า งแน่นอน ผักสดท า นได้แบบสบายใจเลย โดยงบที่ใช้ก็ประมาณ 5 บ า ทเท่านั้นเอง ซึ่งสู ต รนี้บำรุงได้ทุกส่วนของต้นผักเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำซาวข้าว

2 เกลือ

3 ผงชูรส

4 กาแฟ 1 ซอง

ขั้ น ต อ นการทำ

นำน้ำซาวข้าวมาในปริมาณ 3 ลิตร จากนั้นใส่ผลชูรสลงไปปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันจนผงชูรสละล า ย นำกาแฟมาฉีกซองแล้วใส่ต ามลงไปเลย แล้วก็เกลือเล็กน้อย คนให้เข้ากันทุกอ ย่ า ง

พอคนเสร็จแล้วก็นำไปผสมเข้ากับน้ำเปล่า 10 ลิตร เสร็จแล้วนำไปรดผักได้เลย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การรดสู ต รนี้จะเป็นตอนเช้า ๆ หรือตอนเย็นที่แดดไม่ร้อนแล้ว 7 – 10 วัน/ครั้งก็พอ

ใครที่ปลูกพืชผักสวนครัวหรือจะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ก็นำสู ต รนี้ไปทำใช้กันได้ จะช่วยบำรุงให้พืชข อ ง คุ ณนั้นเจริญเติบโตได้เป็นอ ย่ า งดี สวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาด

ที่มา kasetchaoban