วิธีเปลี่ยนแกลบ ให้มีค่าเอาไปใส่ต้นอะไร ก็งาม

วิธีเปลี่ยนแกลบให้มีค่าเอาไปใส่ต้นอะไรก็งาม

การเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า เหตุผลทำไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นแกลบเก่าเพราะว่าแกลบใหม่ยังไม่มีประโยชน์กับพื ชเพราะจะดึงไนโตรเจนออกไปจากพื ช จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ให้แกลบมีคุณสมบัติเป็น ปุ๋ ย เมื่อนำไปผ ส มกับดินจะทำให้ดินร่วนซุย ดินมีน้ำหนักเบา ทำให้ราก พื ช สามารถเจริญเติบโตได้ดี มาเริ่มศึกษาขั้นตอนการทำด้วยกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

-แกลบใหม่ประมาณ 1 ถัง

-ปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวง

-น้ำ 10 ลิตร

-กะละมัง

ขั้นตอนการทำ

-ทำการเทแกลบที่ได้มาลงในกะละมัง

-จากนั้นน้ำปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวงผสมกับน้ำ 10 ลิตร กวนจนปุ๋ ยละลายเข้ากันในน้ำจนหมด ไม่ให้เป็นเม็ดปุ๋ ยเหลืออยู่

-ทำการเทน้ำปุ๋ ยที่ผสมแล้วเทลงคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแกลบที่เตรียมไว้

โดยขั้นตอนการผสมคือไม่ต้องเทน้ำ ปุ๋ ยจนหมดถังแต่ให้ค่อยๆ เท พร้อมกับผสมให้เข้ากันไปด้วยเพื่อตรวจสอบว่าแกลบอุ้มน้ำจนเปียกให้ทั่วถึงแล้วหรือไม่

-หลังจากนั้นน้ำวัสดุอะไรก็ได้ที่สามารถคลุม เช่น ถุง ปุ๋ ย พลาสติกดำ เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าถึง หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถนำมาใช้ผสมกับดินใช้ประโยชน์สำหรับปลูก พื ช ผักที่เราต้องการได้ครับ

แหล่งที่มาของภาพ ช่องยูทูป Hunberry z.