เ ทคนิคปลูกผักชี ให้โตไวต้นงามไว้บริโภคเอง

เคล็ดลับ

ก่อนนำไปแช่น้ำ ควรบดเมล็ดผักชีออกเป็นสองซีกเพื่อทำให้เมล็ดผักชีเจริญเติบโตได้ง่ายและเร็วขึ้น ก่อนนำไปแช่น้ำ ในการแช่น้ำให้ห่อเมล็ดผักชีด้วยผ้า แล้วกดให้จมลงไปในน้ำ เมื่อเสร็จให้นำไปคลุกทราย จะเมล็ดเริ่มงอกจึงเริ่มนำไปหว่านในแปลง

การเตรียมแปลงปลูกนั้น ในแต่ละพื้นที่ก็จะต้องเตรียมแปลงต่างกัน

ในกรณีที่เป็นฤดูฝนหรือเป็นพื้นที่ชุ่ม ควรยกร่องให้สูง และจัดให้มีการระบายน้ำโดยกายทำให้มีร่องระหว่างแปลง โดยการเตรียมดินสำหรับผักชีจะเตรียมคล้ายๆกับผักชนิดอื่นๆ โดยให้พลิกดินลึก 15-20ซม. เพื่อตากดินทิ้งไว้ 5-10 วัน และควรใส่ ปุ๋ ย ค อ กเพื่อรองพื้น

การปลูกผักชี

ก่อนอื่นให้รดน้ำแปลงให้ชุ่ม แล้วนำเมล็ดมาหว่านลงในแปลง และก่อนนำหญ้าแห้งหรือฟางมากลบ ให้นำคราดมาทำตามแนวยาวหลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม การกลบฟางหรือหญ้า ทำไปเพื่อรักษาความความชุ่มชื้นของผิวดิน หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ โอกาสในการปลูกผักชีให้รอดก็จะมีสูงขึ้นด้วย

วิธีการให้น้ำ

ในระยะแรก ควรรดน้ำ เช้า-เย็น เมื่อผ่านไป 30 วัน เปลี่ยนเป็น 2-3 วัน รดเช้าเย็น 1 ครั้ง และก่อนจะเก็บเกี่ยว 1 อาทิตย์ ให้ลดการให้น้ำลงเหลือ 3-4 วัน รดเช้าเย็น 1 ครั้ง

การใส่ ปุ๋ ย

ในการใส่ ปุ๋ ย แต่ละพื้นที่ก็จะใส่ปุ๋ ย ที่แตกต่างกัน แต่ที่แนะนำคือให้ใช้ ปุ๋ ย ค อ ก ให้มาก เพราะจากประสบการณ์ เกษตรกรสามารถปลูกได้ผลผลิตถึง 1,900 กก./ไร่ และการ ปุ๋ ย ค อ ก จะทำให้ดินร่วนซุยเพื่อให้รากผักชีออกมาสวยและถอนง่ายรากไม่เสียหาย โดยการใส่ปุ๋ ย ค อ กให้ใส่พ้อมกับรดน้ำในแปลง โดยใส่ประมาณ 2ครั้ง/สัปดาห์

การเก็บเกี่ยว

ผักชีระยะเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ประมาณ 30-45 วัน โดยต้องใช้มือเท่านั้นเพราะผักชีเป็นผักที่สามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่รากถึงใบ โดยเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ แล้วนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้งก่อน