เทคนิคการปลูกกล้วยให้ได้ 10 ต้นจาก 1 หน่อ

การขย ายพันธุ์กล้วยนั้นจะต้องใช้หน่อเกษตรกรทราบกันดี และวันนี้เราก็มีมา แ ช ร์ สำหรับเทคนิคการปลูกกล้วย 1 หน่อให้ได้ออกมาถึง 10 ต้นเลย ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่ าหน่อ ซึ่งมักจะทำกับต้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากไม่ทำอะไรก็ตัดทิ้งไปเฉย ๆ มาทำความเข้าใจในการขย ายพันธุ์กล้วยกันต่อได้เลย

การขย ายพันธุ์กล้วยแบบผ่ าหน่อ

การตัดหน่อกล้วยนั้นจะหน่อแบบไหนเราก็นำไปปลูกต่อได้หมดเลย หรือจะเป็นต้นที่ตัดเครือแล้วก็ตามเอาไปขย ายพันธุ์ได้หมด จะสังเกตเห็นว่าเวลาขายกล้ากล้วยนั้นส่วนมากจะเป็นหน่อ ๆ มาเลย อย ากจะปลูกสายพันธุ์อะไรก็เลือกหน่อนั้นมาปลูก แต่ว่าเวลาปลูกนั้นต่อหนึ่งหน่อแล้วก็จะได้เพียงแค่ต้นเดียว และกว่าจะมีการแตกหน่อออกมาก็รอหลายเดือนเลย เพราะกว่าต้นกล้วยจะโตเต็มวัยก็นาน

การปลูกกล้วยกลับหัว

การปลูกเอาหัวลงดินปกติก็จะได้กล้วยต้นเดียวปกติ แต่การปลูกกลับหัวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ แต่การปลูกแบบกลับหัวนี้มีอัตราการงอกสูงถึง 99% เลย แต่ก็พย าย ามเลือกหน่อกล้วยที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพราะหากเป็นกล้วยที่หน่อเล็กลีบก็จะมีอัตราการงอกค่อนข้างต่ำ

สิ่งที่จะต้องเตรียมในการปลูกกล้วยก ลั บ หั ว
1 ถุงเพาะ พร้อมดินปลูกหรือจะปลูกในรางเพาะก็ได้

2 มีด

3 หน่อกล้วยที่สมบูรณ์

4 น้ำย าเร่งรากหรือน้ำย ากันเ ชื้ อ ร า หรือน้ำสะอาดก็ได้ 2 ลิตร ผสมเครื่องดื่มชูกำลัง 1 ขวด และผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนการ ผ่ า หน่อกล้วย
เราก็ทำการขุดหน่อกล้วยสายพันธุ์ที่เราต้องการจะปลูกมาล้างทำความสะอาด แล้วก็ตัดต้นทิ้งเลย เหลือไว้แค่เหง้าก็พอ โดยวัดจากโคนรากสูงขึ้นมาประมาณ 1 ฝ่ามือหรือประมาณ 5 – 6 เซนติเมตร

ซึ่งหากปลูกปกตินั้นกล้วย 1 หน่อเราจะผ่ าแบ่งออกมาได้ประมาณ 4 – 10 ชิ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่อกล้วยที่มีด้วย แต่ก็อย่ าผ่ าหน่อออกมาขนาดเล็กไปเพราะจะมีอัตราการงอกน้อย

เราก็สังเกตหน่อกล้วยที่ผ่ าออกมา หากมีปุ่มรากติดอยู่ทุกปุ่มจะมีส่วนตาอ่อน ๆ ที่พร้อมจะงอกออกมาแล้ว พย าย ามผ่ าให้มีหน่อมีปุ่มรากและตาอ่อนติดไปทุกชิ้น จะทำให้หน่อสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ดี พอผ่ าได้จำนวนแล้วก็เอาเหง้ากล้วยที่ผ่ าหน่อแล้วผึ่งลมให้ย างกล้วยแห้งเลย

ต่อไปก็เอาหน่อกล้วยที่ผึ่งลมแห้งแล้วมาแช่ในน้ำย าเร่งรากที่เราทำไว้ หรือจะใช้น้ำย าเร่งรากสำเร็จก็ได้ โดยให้แช่เอาไว้ 2 ช ั่วโมง ก่อนจะเอาไปลงถุงเพาะหรือจัดเรียงในรางเพาะเลย

ต่อไปก็เป็นการวางลงในถุงเพาะหรือรางเพาะ ก็ให้วางหน่อกล้วยคว่ำลงโดยให้ทาง แ ผ ล ผ่ าอยู่ด้านล่าง เนื่องจากตากล้วยพร้อมจะแ ท งยอกออกมาจากปุ่มราก หากให้หน่อกล้วยหงายจะทำให้การงอกใช้เวลานานกว่าเดิม ฉะนั้นคว่ำลงดีกว่า

พอเราจัดเรียงหน่อกล้วยแล้ว ก็ให้กลบทับด้วยดินปลูกอีกครั้ง กลบให้มิดเลย จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่ม ๆ จากนั้นก็รดแบบวันเว้นวัน พย า ย ามอย่ ารดจนแฉะมากเกินไป แต่ก็อย่ าปล่อยให้ดินแห้งมากไป หาตาข่ายมาช่วยพรางแสงด้วย เพราะว่าปลูกใหม่ ๆ แบบนี้ยังโดนแดดแรงไม่ได้

การรดน้ำเยอะเกินไปนั้นจะทำให้มีเ ชื้ อ ร าได้ง่าย ซึ่งจะทำให้หน่อกล้วยเน่า ซึ่งหน่อกล้วยนั้นจะอยู่ไม่รอดหากน้ำท่วม น้ำขังมากไปและอัตราการงอกก็ต่ำมาก แต่ถ้าหากปลูกและดูแลดีนั้นประมาณ 10 – 14 วันก็จะเห็นการ แ ท งยอดของหน่อกล้วยแล้ว วัสดุปลูกที่น่าใช้ก็จะเป็นแกลบดำ แล้วเอาน้ำย าเร่งรากและป้องกันเ ชื้ อ ร าเรียบร้อย แล้วก็มาจัดเรียงและกลบด้วยแกลบดำจนมิดรดน้ำให้ชุ่มทุกวันเลย โดยจะต้องมีตาข่ายพรางแสงด้วย

การคัดแยกกล้าต้นกล้วยที่ปลูกด้วยการผ่ าหน่อ

การแยกนั้นก็เอาหน่อกล้วยที่มีต้นอ่อน แ ท งยอดออกมาแล้ว ปกติจะคัดแยกช่วงที่กล้ากล้วยงอกด้วยการผ่ าหน่อ มีขนาดความสูงประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร แล้วก็แยกมาใส่ในถุงเพาะเลย อัดดินปลูกเพิ่มและอนุบาลในร่มต่อไปอีกประมาณ 1 เดือน ช่วงปลูกแรก ๆ นั้นจะต้องรดน้ำวันละ 1 ครั้ง ก็สามารถนำกล้าไปปลูกลงแปลงปลูกต่อไปได้

การปลูกกล้วยแบบนี้เป็นการผ่ าหน่อ ซึ่งจะทำให้ต้นกล้ากล้วยเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการปลูกเพียงหน่อเดียว ซึ่งถ้าเทียบกันแบบปกติแล้ว แบบนี้จะเติบโตได้เร็วกว่า 4 – 10 เท่าเลย แถมยังได้ผลผลิตดีอีกด้วย และยังทำให้เราประหยัดงบในการหาซื้อต้นพันธุ์ได้อีกด้วย สำหรับเคล็ดลับในการข ย ายพันธุ์พืชด้วยการผ่ าหน่อนั้น พืชชนิดไหนที่มีหัว มีเหง้า มีหน่อนั้นก็เอามาผ่ าได้หมดเลย เพื่อจะได้เพาะเป็นต้นใหม่ได้ ซึ่งการผ่ านี้ทำได้จริง ข ย ายพันธุ์ได้ เช่น ขิง ข่า บอน ฯลฯ ได้หมดเลย

เทคนิคการปลูกกล้วยแบบผ่ าหน่อ
ผ่ า จะเป็นการผ่ าหน่อตามขนาดที่ต้องการ

ผึ่ง เป็นการเอาหน่อที่ผ่ าไปผึ่งลม

แช่ เอาหน่อที่ผ่ าแล้วแช่น้ำย าเร่งราก น้ำย าป้องกันเ ชื้ อ ร า

ฝัง เป็นการเอาหน่อแช่น้ำย าแล้วไปฝังลงดิน

กลบ ทำการกลบดินให้แน่นแล้วรดน้ำ

รด เราก็รอจนกว่ากล้วยจะแ ท งยอดอ่อน

ปลูก พอมีต้นกล้าแล้วเราก็เอาไปปลูกได้เลย

เพียงเท่านี้เราก็จะได้เป็นต้นกล้ากล้วยที่พร้อมสำหรับการปลูก และเป็นการปลูกกล้วยจากหน่อเดียวให้กลายเป็นหลาย ๆ ต้นได้แบบสบาย ๆ ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำวิธีนี้ ลองดูอาจจะทำให้คุณได้กล้วยหลายต้นแบบไม่ต้องลงทุนเยอะก็ได้

ขอบคุณ ข้อมูล kasetchaoban.com