ปลูกไว้ดี เก็บ “ฝักแก่ต้นคูน” ส่งออกเกาหลี

นอกจากเป็นต้นไม้ให้ร่มเงา และดอกสวย สร้างความสวยงามแล้ว ใครจะคิดว่าขายได้! ชาวบ้านแห่เก็บ “ฝักแก่ต้นคูน” ได้วันละหลายบาท ส่งออกประเทศเกาหลี

ชาวบ้านตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตระเวนเก็บฝักแก่ต้นคูนนำไปขายให้พ่อค้าคนกลาง กก.ละ 2 บาท

เพื่อส่งขายประเทศเกาหลีนำไปสกัดเป็นยาสมุนไพรและสร้างภูมิคุ้มกันรักษาโรค ที่บริเวณถนนสายบ้านหนองกุง-บ้านนากุง

ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พบชาวบ้านกำลังช่วยกันเก็บฝักคูนที่แก่จัด โดยใช้ไม้สอยแล้วบรรจุใส่กระสอบขึ้นรถ

สร้างความแปลกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นเพราะเป็นเรื่องใหม่ พบว่าชาวบ้านไปเก็บฝักคูนแก่ส่งไปขายประเทศเกาหลี

เพื่อสกัดเป็นยารักษาโรค และสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ สอบถามนายสมศักดิ์ นาธงชัย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 213 หมู่ 3 บ้านหนองแวง

ต.เขาพระนอน กล่าวว่า มีคนมาติดต่อให้เก็บฝักแก่ต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ไปขาย โดยจะรับซื้อในราคา กก.ละ 2 บาท ซึ่งมีจุดรับซื้อ

ที่บ้านโนนสวรรค์ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด ปริมาณรับซื้อจำนวนมาก ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางนำรถสิบล้อมารับซื้อเพื่อส่งขายที่ประเทศเกาหลี

คาดว่าจะนำไปสกัดเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค และสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ เท่าที่ทราบทุกส่วนของต้นคูนล้วนมีประโยชน์

คนสมัยก่อนนำมารักษาโรค เนื่องจากสามารถแก้ท้องผูก ใช้ขับเ สมหะ ระบายพิ ษไข้ ช่วยระบายท้ องเ ด็ก ไข้ม าล าเรีย ตานขโมย

ใช้พอกแก้ป วดข้อ ระบายพิ ษโลหิ ต แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ลมเข้าข้อและขัดข้อ ถ่ายโร คกระษั ย ถ่ ายเส้นเ อ็น ฆ่ าพยาธิผิ วหนัง

แก้ปวดข้อ แก้ลมตามข้อ แก้อั มพ าต และสรรพคุณอีกมาก ซึ่งหลายคนมองว่าอาจนำไปใช้เป็นยารักษา หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ติดเชื้อไ วรั สโควิด ที่ระบาดต่อเนื่องขณะนี้ได้ นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า ชาวบ้านถือเป็นโอกาสดีสร้างรายได้ช่วงหน้าแล้งนี้

ที่ผ่านมาปล่อยทิ้งไป จึงชวนลูกชายและญาติเก็บฝักคูนแก่ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ใช้ไม้สอยลงมาแล้วเก็บใส่กระสอบขึ้นรถ

โชคดีที่หาไม่ยากเพราะนิยมปลูกต้นคูนกันมาก จะขออนุญาตจากผู้นำชุมชนและเจ้าของบ้าน ซึ่งให้เก็บฟรีไม่คิดเงิน

ขณะที่ตนจะเก็บไปขายให้พ่อค้าคนกลาง กก.ละ 2 บาท คาดว่าจะมีเงินขายฝักคูนแก่ช่วงนี้เป็นอย่างดี

เรียบเรียงโดย ที่นี่ไทยเเลนด์