หามาปลูกติ ดบ้านไว้ 7 ต้นไม้มีประโยชน์ดี ช่วยฟอกอาก าศ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นอย ากเอามาสำเสนอเป็นอ ย่ างมาก สำหรับต้นไม้ ที่ช่วยให้เรานั้นนอนหลับสบาย เพราะว่าจะช่วยปรับอากาศในห้องได้เป็นอ ย่ าง ดี

และวันนี้เราก็มี 5 ต้นไม้ที่ช่วยให้การนอนของเพื่อนๆนั้นนอนพักผ่อนได้สบาย และช่วยปรับสภาพอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น หลับสนิทตลอดทั้งคืน จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่า

1 เดหลี

นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ด อ กไม้ประดับภายในอาคาร เนื่องจากให้ด อ กสีขาวที่สวยงาม กาบหุ้มช่อ ด อ กมีสีขาวคล้ายดอ กหน้าวัว

มีใบสีเขียวเข้มมันเป็นวาว จึงมีความโดดเด่นที่จะนำมาประดับที่อาคาร หรือบ้านเรือน

สรรพคุณมีความสามารถสูงในการดู ด พิ ษภายในอาคาร ช่วยกรองอากาศฟอกอากาศอ ย่ า งเบนซินไตรคลอโรเอทิลีน และฟอร์มาล ดีไฮด์ในอากาศได้เป็น อย่ า งดี

และช่วยผลิตความชื้ นในอากาศ เพื่อ กำจั ดเ ชื้อ ร าในอากาศ ที่ก่อให้เกิดอาการภู มิ แ พ้ ทำให้นอนหลับสบายมากขึ้น

2 เขียวหมื่นปี

เป็นไม้ประดับที่นิยมนำมาปลูกไว้ภายในบ้าน หรือใช้ประดับสำนักงาน เพราะสามารถเจริญเติบโตได้แม้ในที่แสงน้อย เลี้ยงง่าย ทนทาน และไม่ต้งการการดูแลเอาใจใส่มาก

สรรพคุณ มีความสามารถในการฟอ กอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ช่วยฟอ กอากาศ และเพิ่มปริมาณอ๊อ กซิเจนในเวลากลางคืน

3 ไอวี่

เป็นอีกหนึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้นไอวี่เป็นต้นไม้ที่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดี ช่วยลดเ ชื้ อ ราในอากาศที่ทำให้ การห า ย ใจ ติดขัดนอนกรน หรือมี โ ร ค ภู มิ แพ้ สามารถที่จะทำให้คุณนั้น

นอนหลับพักผ่อน ได้หลับสนิทตลอดทั้งคืน ส ร ร พคุ ณ มีประสิทธิภาพสูงในการฟอ กอากาศจำพวกส า รเบนซิน สามารถช่วยกำ จั ด ฝุ่ น ร าที่ลอยอยู่ในอากาศได้มากถึง 78เปอร์เซน ในเวลาเพียง 12 ชั่ วโมง

4 ว่า นหา ง จ ร ะ เ ข้

ว่านหางจ ร ะ เ ข้ มีข้อดีหลายๆอ ย่ า งเลย เช่นเดียวกับการช่วยปรับอากาศเวลากลางคืนและออกซิเจน ก็จะช่วยทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้นไปส ร ร พ คุ ณ มีประสิทธิภาพสูงในการฟอ กอากาศจำพวก ฟอร์มัล ดีไฮด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระคายเคืองผิ วห นั ง และป ว ดศีรษะ

5 เศรษฐีเรือนนอก

เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับ ด้วยลักษณะผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็น มัน มีแถบด่างสีขาวครีมบริเวณขอบใบ เป็นพุ่มดูสวยงาม

จะนำมาปลูกในกระถางแขวนหรือปลูกเป็นพืชคลุมดินก็ได้ ส ร ร พ คุ ณสามารถช่วยฟอกอากาศได้ดี เช่น ฟอร์มาดิไฮด์ แอมโดมเนียน ไซลีน ทูลีน รวมทั้งไอเ สี ยอื่นๆ

6 พลูด่าง


เป็นไม้ดอ กไม้ประดับประเภทไม้เลื้อยที่นิยมปลูกมากชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะในสวน ปลูกในกระถาง และปลูกในแจกัน เพราะเป็นต้นไม้ที่มีสีสันสวยงาม และดูแลง่าย สามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพ

สร ร พ คุ ณหากปลูกพลูด่างไว้ในห้องนอน จะช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ นอนหลับได้อ ย่ างสบาย และพลูด่างช่วยล ดฝุ่นในอากาศได้ถึง 94เปอร์เซน และเ ชื้ อ ร าในอากาศได้ 78เปอร์เซน

7 จั๋ง

เป็นพืชตระกูลปาล์ม เลี้ยงง่าย และทนแล้งได้ดี แม้จะขาดน้ำเป็นเวลาหลายวัน แต่ต้องการแสงแดด และเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโ ต ช้ าส ร ร พ คุ ณ สามารถกำจั ด ส า รที่ไม่ดีต่อร่างกายได้ทั้งฟอร์มาลดีไฮด์ แอมโมเนีย ไซลี นและโทลูอีน