ไอเดีย การจัดสวนแบบญี่ปุ่น

วันนี้เราได้นำไอเดียการจัด สวนญี่ปุ่น(Japanese Garden) มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ สวนประเภทนี้เป็นการจัดสวนแบบหนึ่ง ของชาวญี่ปุ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการจัดสวนที่มีรูปแบบ แตกต่าง จากการจัดสวนของประเทศทางยุโรป สวนญี่ปุ่น มีความหมายอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติ ศาสนา ลัทธิ ประเพณี ปรัชญา ความนึกฝัน ศิลปวัฒนธรรมและแฝงด้วยความเชื่อถือในโชคลาง สวนญี่ปุ่นจึงมองดูมีชีวิต มีจิตใจ ซึ่งเป็นการจัดตกแต่งสวนสไตล์เอเชีย ในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่นำเอาวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิดมาอยู่ใน การจัดสวน ทำให้สวนเป็นที่พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ปล่อยวางจากโลกภายนอก เชื่อมคนให้เข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เรามาดูตัวอย่างการจัดสวนประเภทนี้กันค่ะ

หลักการจัดสวนแบบญี่ปุ่น

1.ไม่นิยมปลูกต้นไม้ติดตัวบ้าน ซึ่งโดยทั่วไปนิยมจัดสวนไว้ทางทิศใต้ของตัวบ้าน
2.กระแสน้ำในลำธารจะต้องไหลจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก
3.สวนญี่ปุ่นจะต้องมีภูเขาหรือเป็นเนินดิน สลับกับพื้นที่ราบอาจจะมีน้ำตก สระน้ำลำธาร ฯลฯ โดยย่อส่วนลงมาจัดไว้ในสวนทั้งหมด
4.การจัดต้นไม้จะต้องจัดให้เลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด แต่ไม้พุ่มนิยมตัดแต่งเป็นพุ่มกลมๆ ล้อเลียนลักษณะของหิน
5.นำประเพณี วัฒนธรรม ปรัชญาต่างๆ ลัทธิทางศาสนา เข้ามารวมอยู่ในสวน เน้นความร่มรื่นเงียบสงบไม่ใช้ไม้ดอกที่มีสีสันสะดุดตา นิยมใช้พันธุ์ไม้ที่มีสีเขียวตลอดปี ไม้แคระ และนิยมใช้สนเป็นฉากด้านหลัง

การจัดสวน สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Garden) แบบใกล้ชิดติดบ้าน ดูเชื่อมโยงเข้าหากัน ทำให้บ้านเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีบรรยากาศของความสงบร่มรื่น

การจัดสวนประเภทนี้เป็นการจัดสวนประจำชาติของญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวจนได้รับความนิยมไปทั่วโลก ด้วยความงดงามตามธรรมชาติที่แฝงความเชื่อตามหลัก “เต๋า” และ “เซ็น” ที่สอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร ด้วยความเคารพ สวนญี่ปุ่น เป็นการจัดสวนที่เลียนแบบธรรมชาติ โดยมีองค์ประกอบที่เด่นชัด

ขอบคุณที่มา Premruedee Cheewakoseth : decoist.com
เรียบเรียงโดย teeneethailand2.com