“ลายมือผู้มีวาสนา” มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีความมั่นคงของชีวิ ตในบั้นปลาย

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยเส้นลายมือผู้มีวาสนา มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ได้รับการสนับสนุน มีผู้อุปถัมภ์และส่งผลให้มีความมั่นคงของชีวิ ตในบั้นปลา ย

โดยเส้นลายมือของแต่ละบุคคล ถือเป็นอีกสิ่งที่บ่งบอกถึงดวงชะตๅที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้เผยถึงเส้นลายมือที่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์

โดยจะเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีผู้อุปถัมภ์และส่งผลให้มีความมั่นคงของชีวิ ตในบั้นป ลาย ดังนี้

สำหรับเส้นลายมือที่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นั้น จุดสังเกตคือ เส้นวาสนาลๅภจากเนินจันทร์ พุ่งไปถึงบริเวณใต้นิ้วกลาง ยิ่งใกล้นิ้วกลางมากยิ่งดี

โดยเส้นต้องสมบูรณ์ ไม่ขๅดตอน ไม่มีเส้นมาตัดเยอะมาก ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีผู้อุปถัมภ์และส่งผลให้มีความมั่นคงของชีวิ ตในบั้นปลา ย

และหมอช้างยังได้เผ ยความลั บเส้นลายมือของ “คนที่มีวาสนาดี” ไว้อีกด้วย ดังนี้

ขอบคุณข้อมูล หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา