5 รๅศี เตรียมรับทรัพย์ โชคลๅภวิ่งเข้าหา

อาจารย์คฑา ชินบัญชร เ ผ ย 5 ราศี ด วงเ ฮ ง สุดโชคดี ดวงการเงินขๅขึ้ น มีโชคลๅภเข้ามาหา มีช่องทางในการได้กำไ ร เตรียมรับทรั พย์ได้เลย

ราศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย.)

มีโอกาสได้พบปะผู้คนหลากหลาย ทำให้ชีวิ ตมีรสชา ติ การลงทุ นมีความก้าวหน้า คุณที่คิดเปลี่ยนงานมีจังหวะที่ดี สมองโลดแล่น มีช่องทางในการทำกำไ รมากขึ้น

การเงินหมุนเวียนคล่อง คนที่คุณเคยช่วยเหลือจะนำผลประโยชน์กลับมาตอบแทน

ราศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

ได้เจอคนคุ้นเคยเก่า คุณที่อยู่ไกลจากถิ่นฐานจะได้กลับบ้าน การเจรจาขอความช่วยเหลือใครราบรื่น ช่วงนี้จะได้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ

การลงทุนจึงมีเกณฑ์ที่ดี การเงินมีสภาพคล่อง มีลๅภเข้ามาบ่อย ช่วงกลางอาจได้ของถูกใจ

ราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.)

อยากได้อะไรคงต้องรอเวลา ไม่มีอะไรได้ดังใจ ถ้าคิดจะลงทุนช่วงปลา ยมีจังหวะดีที่สุด ธุรกิจการค้าป วดหัวเกี่ยวกับบริวาร

ต้องลงมาคอยควบคุมด้วยตนเองจึงจะดี การเงินช่วงกลางมีโชคลๅภ

ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

มักมีเห ตุกา รณ์ทำให้คุณห งุ ดห งิ ด ฉุ นเ ฉี ย ว ต้องพยายามควบคุมอาร มณ์ การงานจะมีปั ญห ากับผู้ใหญ่

ต้องร ะวั งคำพูด และไม่ควรทำอะไรข้ามหน้าข้ามตา เพราะภายหน้าผู้ใหญ่จะเป็นคนสนับสนุนคุณ

การเงินในช่วงกลางมาแล้วจะดีขึ้น ได้รายได้เสริม มีโชคลๅภให้ชื่นใจ

ราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.)

เหนื่อ ยใจกับคนรอบข้างที่คอยนำปั ญห ามาให้ อาจต้องเพลา ๆ เรื่องของการคบค้าสมาคมลงบ้าง

การเงินหมุนเวียนคล่องตัว ยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะ จะมีงานเสริมช่วยเพิ่มรายรับ คนไกลจะนำลๅภมาให้

ขอบคุณข้อมูล อาจารย์คฑา ชินบัญชร