4 ปีนักษัตร ชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ถึงเวลาร วย

4 ปีนักษัตร ชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ถึงเวลารวย

ปีขาล

หน้าที่การงานในช่วงนี้ ปัญหาที่มีจะได้รับการคลี่คลาย ทัศนคติของเพื่อนร่วมงานบางคนจะทำให้คุณเดือดร้อน

ปีมะโรง

การงานถือเป็นช่วงที่เหมาะสม ในการลงหลักปักฐาน ในงานที่ชอบ ส่วนคนที่ทำธุรกิจมานานจะเริ่มมั่นคง ตำแหน่งเริ่มสูง

การเงินได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ ค้าขายได้กำไรงาม มีรายได้พิเศษมากขึ้น

ปีมะเส็ง

การงาน ช่วงนี้แม้มีบางสิ่งเข้ามา แต่ก็จะมีบางสิ่งขาดหายไป อาจเป็นลูกน้องที่รู้ใจ แม้จะเหนื่อยแต่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ดีมาก

การเงินเริ่มดีขึ้น คนรอบข้างช่วยเกื้อหนุน คนมีรายจ่ายที่มาก ก็สามารถผ่อนคลายมันได้ เป็นช่วงดีสำหรับการเริ่มต้นใหม่ๆ

ปีชวด

หน้าที่การงาน หากติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติ หรือต่างถิ่น จะสำเร็จด้วยความงดงาม แต่ต้องระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

ในช่วงนี้จะมีรายได้มากขึ้น หากนำไปลงทุนแต่ไม่มีความรู้จะเสียหายขาดทุน ไม่ควรลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีความรู้มากพอ