3 ร าศี ชีวิตเปลี่ยน โชคลาภเงินก้อนโตวิ่งเข้าหาท่าน

3 ราศีดวงดีมาก การงาน การเงิ น ความรัก มีโอก าสดี

รายได้งาม หมอช้าง อาจารย์ทศพร ศรีตุลา บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ เช็ กเลย

ราศีธนู 16 ธ.ค.-14 ม.ค.

ครึ่งปีหลังนี้เอาตัวรอดได้ ดวงดีขึ้นพ้นเค ร าะห์แล้ว เรื่องการทำงานก้าวหน้า เริ่มต้นอะไรใหม่

เปิดร้านทำธุรกิจใหม่ ทำหลายอย่างมีโอก า สดีเข้ามา มีโครงการเข้ามา ดวงดาวที่เข้ามา

เป็นดวงใหญ่ ส่งผลให้เหนื่อยขึ้น ภาระเยอะ ความเค รียดเยอะ แต่ความสำเร็จก็เยอะตามมาด้วยเช่นกัน

การเ งิน ส่งผลดี ความมั่งคั่งร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา มีโอก าสของรายได้พิเศษ เป็นราศีที่เครดิตดี

ความรัก อยู่ในจุดที่ลงตัว อะไรที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตคุณไป ทำบุญสาธารณประโย ช น์ โร งพย าบ า ล โร งเรียน จะดีมาก

ราศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

ครึ่งปีหลังสำหรับการงานมีการเป ลี่ยนแปล งที่ดีขึ้น คุณมีโอก าสเปลี่ ยนงานกะทันหัน

หรือเป ลี่ยนแป ลงไม่ทันตั้งตัว แต่จะเป็นการเปลี่ ยนแปล งในทางที่ดีขึ้น

การเงิน จะค่อยๆ คลี่คลาย การเงินที่เคยถูกหยิบยืมไปจะได้คืน และโอก าสของรายได้จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ

ความรัก มีความลงตัว สร้างครอบครัวลงหลักปักฐ าน ปลายปีสามารถมีงานมงคลได้

หรืออย ากมีลู ก สำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็สามารถมีได้เลย

ราศีกุมภ์ 14 ก.พ.-14 มี.ค.

ข่าวดีดวงดีขึ้นเยอะ ในเรื่องของการทำงาน มีตัวช่วยอะไรที่ติดขัดลองปรึกษาผู้ใหญ่คุณจะมีตัวช่วยที่ดี

มีสิ่งใหม่ๆ เข้ามา ยอมเหนื่อ ย แต่ความเห นื่อยจะคุ้มค่ า นำความสำเร็จมาสู่ราศีกุมภ์แน่นอน

การเงิ น เงิ นไหลมาเทมา มีโอกาสเรื่องความสำเร็จเรื่องการเงิ น

เป็นราศีคนรวยมาแล้วแบ่งเงินบริจ าคด้วย มีทั้งโช คล าภ และทุ กขล าภ

ความรัก กลางๆ คนที่มีคู่ไม่น่าห่วง