ต้นไม้มงคล ที่นิยมปลูกไว้ประดับบ้าน ช่วยเพิ่มพลังงานบวก

ต้นคลาสซูล่า ( Crassula Ovata หรือ Jade Plant ) ต้นไม้สวรรค์ หรือ ต้นใบเงิน พืชชนิดนี้ จะช่วยกรองอากาศและปกป้ องคุณจากฝุ่ นละอองและช่วยเพิ่มพลังงานบวกเข้ามาสู่บ้านของผู้ปลูก

พืชชนิดนี้ไม่ได้นิยมแค่ในบ้านเราเท่านั้น แต่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีใบสีเขียวสวยงาม มีลักษณะคล้ายกับเหรียญ ใบหนา เรียบเนียน สามารถออกดอกเป็นสีชมพูหรือสีขาวขนาดเล็กคล้ายรูปดาว ดอกของมันจะปรากฏในช่วงฤดูหนาวและบๅนสะพรั่งจนถึงฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคมถึงเมษายน และมั นจะแ ตกหน่อออกมาใหม่ แต่จะกลายเป็นสีน้ำตาลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นแทน

คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เรียกว่าฮวงจุ้ยคืออะไร?

ฮวงจุ้ยเป็นปรัชญาจีนเก่า ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คน ปรัชญาโบราณนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากและนักออกแบบตกแต่งภายในนิยมนำมาใช้ร่วมกับการดำเนินงาน

– ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุ พืชชนิดนี้ช่วยปล่อยพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของชีวิ ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิ น ดังนั้นหากใครที่ต้องการยกระดับสถานะทางการเงิ นของตัวเอง ก็ควรมีพืชชนิดนี้ไว้ในบ้าน อีกทั้งมันยังนำความโชคดีมาให้ผู้ปลูกอีกด้วย

การดูแลสำหรับคลาสซูล่าต้นเล็กๆ

ต้นเล็ก ตอนที่ได้ไปแนะนำว่าจะต้องให้ได้รับแสงแดดเพียงพอครับ รดน้ำ 5-7วันต่อครั้ง ต้นไม้จะต้องได้รับแสง ควรปลูกไว้ชายคาบ้าน ที่มีอากาศถ่ายเท และได้รับแสงแดดช่วงเช้า หากนำไปปลูกบนโต๊ะทำงานไม่ควรรดน้ำบ่อย

ต้นคลาสซูล่า ( Crassula Ovata หรือ Jade Plant )

ต้นไม้สวรรค์ หรือ ต้นใบเงิน ช่วยทำหน้าที่ทั้ง 3 หน้าที่ดังต่อไปนี้ได้แก่

1.กรองอากาศ

2.ปกป้องคุณจากฝุ่นละออง

3.ช่วยเพิ่มพลังงานบวกเข้ามาสู่บ้านของคุณ

-ขอบคุณ  ข่าวรายวัน