เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ คนพูดได้ดี ไม่สู้ทำได้ดี

เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ คนพูดได้ดี ไม่สู้ทำได้ดี

น้ำ หากไม่หยั่งคงไม่รู้ว่าลึกเพียงใด?

คน หากไม่คบคงไม่รู้ว่าใครดีใคร ร้ า ย ?

คบหากันระยะสั้น ดูที่อารมณ์

คนหากับระยะยาว ดูที่คุณธรรม

คนจริงใจ ยิ่งคบยิ่งเข้าใจ

คนเสแสร้ง ยิ่งคบยิ่งถอดใจ

จำไว้นะ ความเสแสร้ง

ไม่มีทางแลกมาซึ่งความจริงใจ

เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ พิสูจน์ใจคน

พิสูจน์นิสัยคน เพราะพูดได้ดีไม่สู้ทำได้ดี

ฉันมักห่วงเสมอว่าฉันจะสูญเสียใครไป

แต่ฉันลืมถามไป ว่าจะมีใครกลัวสูญเสียฉันไปบ้าง?

ผู้ชายเหมือนจิ้งจอก

เลือกถูกคนย่อมได้รับการปกป้อง

เลือกผิดคนก็ถูกรังแกไปทั้งชีวิต

ผู้หญิงเหมือนงู

เลือกถูกคนก็คลอเคลียเอาใจ

เลือกผิดคนก็พ่นพิษใส่

เพื่อนเหมือนไฟ

เลือกคบถูกคนก็ส่องสว่างไปทั้งชีวิต

เลือกคบผิดคนก็ถูกเผาทั้งเป็น

ว่ากันว่า

วันใดเกิดเรื่อง จะรู้ว่าใครคือมิตรแท้

วันใดตกต่ำ จะรู้ว่าใครคบด้วยใจใครคบด้วยเงิน

วันใดหมดผลประโยชน์ จะรู้ว่าใครยังอยู่ใครจากไป

วันใดยากจน จะรู้ว่าใครแล้งน้ำใจใครมีน้ำใจ

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์