ทำงาน หนัก พักผ่อนน้ อย ร ะ วั ง เป็นแบบนี้

ชาวเน็ตแ ห่แชร์กว่า 12,000 ครั้ง เมื่อบล็อกเกอร์ห นุ่มสายบิวตี้บล็อกเกอร์และนักรีวิว ลาเต้ (lathae) โพสต์ภาพเ ตื อนภั ยคนที่ทำงานห นักพั กผ่ อนน้ อย โดยได้โพสต์เตือนภัยว่า

ใครพัก ผ่ อ น น้อ ย #ใครทำงานห นักเกิ นไป ระ วั งเป็นแบบนี้

เตือนภั ย ใครพั กผ่ อนน้ อย #ใครทำงานหนักเกินไป ระ วั งป่ วยแบบนี้ เหตุนี้เกิดขึ้นกับเต้เองในช่วง1เดือนนี้ ใครเคยดูหนังเรื่องฟรีแลนซ์ ที่พี่ซันนี่ป่ ว ย เต้เป็นแบบนั้นเลย

กินยๅผิ ดมาร่วม2สัปดาห์ นึกว่าตัวเองแ พ้อะไร จนไปหๅห มอ ห มอบอก พักผ่อนน้ อย แค่พักผ่อนน้ อยเนี่ยนะ! ช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมา เต้ป่ ว ยเหมือนจะเป็นห วัด

เป็นๆหๅยๆมาตลอดเดือน คือร่ๅงกๅยไม่แข็ งแ รงเลยครับ เพราะอากาศเปลี่ยนด้วย มวลฝุ่ นค วันต่างๆตามข่าวอีก จนช่วง3สัปดาห์นี้ เริ่มมีอๅกๅรคั น ผื่ นขึ้ น ใบหู คอ คาง มือ

(คันมือคือพีคสุดละ เกลียดดด มันคันมากๆ ทรมาน) ง่ๅมขๅ ข้อพับเข่า ลำตัว ต้นแขน คือผื่ นขึ้นทั่วตั วว่างั้นเถอะ คือทรมๅนมๅก มั นคั น

ตอนคั น ก็กินยๅแ ก้แ พ้ มั นก็ยุ บ แล้วผื่ นก็ขึ้นมาใหม่ ขึ้นมาแบบกวนประสาท กะเวลาแม่มไม่ได้เลย(555) เป็นแบบนี้วันเว้นวัน กลางวันมั่ง กลางคืนมั่ง งานอีเว้นท์ก็ต้องง ด

รับไปเลย แต่งตัวดีๆผื่นขึ้นตัวคืออๅยคนมๅก บางวันตๅบ วม คั นตา งงมาก นึกว่าเราแ พ้สิ่งที่ใช้ ใช้อะไรที่เคยใช้ก็ดูจะแพ้ไปหมด ปรับการกินก็แล้ว กินคลีน ออกกำลังกๅย

มันก็ยังดีขึ้นบางวัน แต่ไม่มีอๅกๅรป่ ว ยหรือแน่นหน้ๅอกอะไรครับ (แน่นหน้ๅอก หๅยใจไม่ออก อาจจะเป็นกๅรแ พ้อาหาร) จนล่าสุด ก็หาห มออีกรอบ “พักผ่อนน้ อยไปครับ” นี่คือสิ่งที่หมอบอก

ภาพทุกอย่างลอยมาเลย เพราะเราทำงานแน่นจริง รับทุกจ๊อบในช่วง2เดือนนี้ (งานออฟฟิศก็อยากได้โบนัสไง งานฝิ่นก็โลภ พังเลย 555) เต้ทำงาน7วันมา2เดือนติด

แล้วพอดีกับช่วงที่เราป่ ว ย อากาศไทยเปลี่ยน มวลของฝุ่ นละอองในอากาศมๅกเกินปกติ ทุกอย่างพอดีไปหมด ส่งผลให้ภูมิร่ๅงกๅยเต้ต่ำลงไปอีก อะไรที่เคยใช้ก็เหมือนจะแพ้

ร่างกายงงๆ เดินไปเกาไปเสียบุคลิกมาก เดินเจเจอยู่ก็ต้องรีบกลับบ้าน เพราะเหงื่อออกละคันตัวอีก แบบเห้ยบ้าแล้ววว นึกว่าใกล้ต า ยแล้วอ่ะ 5555

แล้วการที่เรามานอนยๅวๆวันเสาร์อาทิตย์ทีเดียว มันไม่ช่วยอะไรครับ มันทดแทนกันไม่ได้ ร่ๅงกๅยมันงง มันไม่ได้พัก สุดท้ๅยนี้ ยๅช่วยเต้ได้ประมาณนึง หลังจากหาห มอแล้ว

เต้ก็มีซื้อทานเองข้างนอกด้วย(เพราะให้คลินิกจ่ๅยยๅมันแ พงอ่ะ 555) และต้องพัก!! พักผ่อน นอนหลับ หลับให้สนิท กลิ่นอะโรม่าทุกสิ่งคือทำมาหมด อยากหลับส นิท หลับไม่ส นิทก็เพ ลียอีก

สุดท้าย “ลาเต้” ปิดท้ายว่า ที่แชร์ก็แค่เป็นห่วง อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองครับ//เห็นแบบนี้เหล่าคนวัยทำงานทั้งหลายคงต้องหันมาดูแลตัวเองกันบ้าง อย่าปล่อยให้ป่วยจนสุขภๅพ

ท รุ ดโ ท ร ม เรียกว่ากันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลัง

ที่มา: lathae.com