ท่านรู้หรือไม่ว่าอยู่ที่ใด ชื่อโฉนด ภูมิพลอดุลยเดช เกษตรกร ที่ใครต่อใครได้พบเห็น ต่างพากันประหลาดใจ

ย้อนไปเมื่อครั้งปี ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซื้อที่ดินจากเจ้าของที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมาปี ๒๕๕๒ ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานชื่อโฉนดดังกล่าวว่า ภูมิพลอดุลยเดช เกษตรกร

ปัญหาจากพื้นที่เดิมคือ เป็นดินลูกรัง ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น มีแค่เพียงต้นยูคาลิปตัสเท่านั้น แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการฟื้นฟูพื้นดินดังกล่าว ทำให้พื้นที่นี้กลับมามีชีวิตชีวา และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการดังกล่าวโดยการนำมันเทศวางบนตราชั่ง พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวว่า โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

ชั่งหัวมัน หรือ ช่างหัวมัน หากตีความหมายตามสำนวนไทย ก็หมายถึง ไม่ต้องไปสนใจ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด ใครจะทำอะไรก็ทำไป เราไม่ต้องไปใส่ใจ มีผู้รู้ให้ความเห็นส่วนตัวไว้ว่า

ให้เรากลับมาหาสิ่งที่สำคัญ สิ่งที่จำเป็นพื้นฐานของชีวิต ใครจะเจริญทันสมัย เจริญทางวัตถุก็ปล่อยเขาไป ไม่ต้องสนใจ เรากลับมาหาสิ่งสำคัญ จำเป็นพื้นฐานของชีวิต ให้ชีวิตเรามีพออยู่ พอกิน มีอาหารไม่ต้องมีอย่างคนอื่น แต่มีความสุขก็เพียงพอ

เช่นเดียวกับ หัวมัน ที่เป็นพืชใต้ดินที่ไม่มีใครเห็น ดูๆ ไปแล้วก็ไม่มีค่าอะไร เป็นพืชที่ขึ้นง่าย ขึ้นในทุกสภาพอากาศ แม้ในที่ที่แล้งที่สุด หัวมันก็ยังขึ้นได้ หัวมันจึงเป็นสัญลักษณ์ ของสิ่งมีค่า ในยามวิกฤตที่สุด ไม่มีข้าว ไม่มีปลา ก็ยังมีหัวมันที่เราสามารถใช้ประทังชีวิตได้

นั่นแสดงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์ มีสายพระเนตรยาวไกลและความคิดลึกซึ้ง ชั่งหัวมันจึงมีความหมายมากกว่าเพียงแค่การนำหัวมันมาชั่ง

คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยู่ในท้องที่นั้น ก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ ระยะนี้ เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือกัน
แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำ แล้วก็ทำให้ก้าวหน้า แต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มันทั้งหมดร่วมกันทำ และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ทำให้มีความหวัง มีความหวังว่าประเทศชาติจะก้าวหน้า ประเทศชาติจะมีความสำเร็จ

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุธศักราช ๒๕๕๒

ขอขอบคุณข้อมูล  โครงการชั่งหัวมัน

ที่มา followingmyking

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here