‘ขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ’ พระราชดำรัสในหลวง ร.๑๐ ครั้งพระราชทาน ๑๐๐ ล้านศิริราช

ด้วยพระมหากรุณา ครั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส “ขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในการพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเงิน ๑๐๐ ล้านบาท
จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดย หมอประสิทธิ์ สุดปลื้มปีติ ลั่นจะนำเงินไปดำเนินการตามพระประสงค์ สร้างอาคาร ๒๕ ชั้น รองรับคนไข้จำนวนมาก และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ

สำหรับโครงการก่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นโครงการสุดท้าย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ รพ.ศิริราช
ทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ทดแทนกลุ่มอาคาร ๓ หลังที่ทรุดโทรมแออัด

ได้แก่ ตึกหริศจันทร์-ปาวา ตึกผะอบ นพ.สุภัทรา ระเบียบ และตึกเวชศาสตร์ห้องกันและสังคม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๕๐ ปี และไม่สามารถขยายงานบริการได้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประเทศไทยจะได้มีสถานที่บริการตรวจรักษาที่ ทันสมัย ก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งอาคารแห่งนี้สามารถให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ รายต่อปี เพิ่มคุณภาพการบริการและความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งยังลดปัญหาความแออัดที่ตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งมีผู้มารับบริการกว่า ๓ ล้านรายต่อปีด้วย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอขอบคุณไทยรัฐ(อ่านข่าวต้นฉบับ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here