ย้อนชมภาพมงคล ในหลวง ร.๙ และในหลวง ร.๑๐ ทรงถวายน้ำสรงแด่ สมเด็จย่า เนื่องในวันสงกรานต์

ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงว่างจากพระราชกรณีกิจ พระองค์จะเสด็จจากพระตำหนักจิตรดารโหฐาน สวนจิตรดา ไปพระตำหนักวังสระปทุมตอนเย็นทุกวัน เพื่อไปเสวยพระกระยาหารกับสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นประจำหรือ ถ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปประทับ ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย พระองค์ก็จะเสด็จไปทรงเยี่ยมเป็นเนื่องนิจมิว่างเว้น

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการ มีเวลาไปกินข้าวกับแม่ สัปดาห์ละ ๕ วัน เมื่อตอนที่สมเด็จย่าอายุ ๙๓ สัปดาห์หนึ่งมี ๗ วัน ในหลวงไปกินข้าวกับแม่ ๕ วัน อีก ๒ วันไปไหนครับ?
ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี บอกว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถือศีล ๘ วันพระ ถือศีล ๘ นี่ยังไง ต้องงดข้าวเย็น เลยไม่ได้ไปหาแม่ วันนี้เพราะถือศีล อีกวันหนึ่งที่เหลือ อาจจะกินข้าวกับพระราชินีกับคนใกล้ชิด แต่ ๕ วัน ให้แม่

พระบรมฉายาลักษณ์นี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระตำหนักวังสระปทุม เพื่อทรงถวายน้ำสรงสงกรานต์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย เพื่อแสดงถึงกตัญญูที่มีต่อพระบรมราชชนนี นับว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็บแบบอย่างให้กับปวงชนชาวไทยในด้านของความกตัญญูต่อพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี

ตอนสงกรานต์นี้เราก็ไปสรงน้ำสมเด็จย่า และสมเด็จป้า สมเด็จป้าก็เดี่ยวจะทูลลา แต่เราบอกว่าไม่ทูลลา จะกินข้าว สมเด็จย่าก็ทันทีเลย เรียกข้าหลวงไปบอกว่าให้ไปต้มอาติโช้ก(ผักชนิดหนึ่ง) มาอีกหัวหนึ่ง แล้วก็หาอะไรต่างๆ มาให้หลาน
พระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จฯ เฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วังสระปทุม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

ขอขอบคุณ

มหากษัตริย์ยอดกตัญญู

โดย พันเอก (พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here