เมื่อเราถึงตาจน บุญของพ่อ-แม่ สามารถช่วยเราจากอุปสรรคที่เผชิญได้

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ อยากให้ลูกๆทุกคนได้อ่านกัน
ยามชีวิตถึงตาจน บุญของพ่อแม่พลิกชีวิตเราได้
ทุกครั้งที่ชีวิตพบอุปสรรคทุกครั้งที่เจอแต่ปัญหามืดแปดด้าน
อย่าทำร้ายตัวเองซ้ำ ด้วยการทำสิ่งไม่ดีเพิ่ม
หรือคิดว่าขอแค่แก้ปัญหา ให้ผ่านแต่ไปสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่น
จากที่มืดก็จะยิ่งมืดไปอีก
มาลองตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่ นับต่อจากนี้ขอลดละสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ทั้งปวง
จะสร้างบุญไม่ว่าจะน้อยใหญ่ เพียงใด ทำจิตให้ผ่องใสมากที่สุด เท่าที่มากได้
ตั้งจิตน้อมลงระลึก ถึงความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่อำนวยพรได้จริง ที่ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนทั้งที่ท่านยังอยู่ เป็นพระพรหม เป็นเทวดาที่มี ลมหายใจ

หรือแม้ท่านจากไปแล้วเป็นเทวดาประจำตัวที่คอยดูแลช่วยเหลือเรา
และเราเป็นผู้เกิดมาหลายภพชาติย่อมมีพ่อแม่ในทุกภพทุกชาติที่เกิด
ในทุกสถานะ ทุกวรรณะแน่นอน มากมายมหาศาล
คนที่มีลูก รักลูกมากแค่ไหนให้ทุกอย่างได้เพื่อลูก
พ่อแม่เราก็รักเรามากให้ทุกอย่างได้เช่นกัน
ลองตั้งจิตดีๆ ขอเมตตาขอบุญบารมีพ่อแม่ในทุกภพชาติ
บุญที่เราเคยทำมาในทุกภพทุกชาติในชาติปัจจุบัน
ที่เรานึกได้รวมเป็นมหาบุญกุศลขออำนาจแห่งบุญพาเราให้พบทางออก
พาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออกมาจากความมืดพาเราให้พ้นจากอุปสรรคกรร มทั้งปวง
สำหรับคนในชาตินี้ พบความทุกข์กาย ทุกข์ใจ
เพราะพ่อแม่เป็นฝ่ายดีขอให้ลองให้อภัย ถอยออกจากความไม่ชอบใจ
ถอยออกจากความขุ่นใจถอยออกจากวงเวียน ให้อโหสิต่อกัน
ก็เป็นบุญใหญ่มากแล้วในชาตินี้บุญใหญ่แห่งการให้อภัยทานนี้
และพาเราให้พ้นจากอุปสรรคกรร มทั้งปวงได้เช่นกัน