สวยสุดๆ สะพานห้วยตอง สะพานเชื่อมต่อเหนืออีสาน ใกล้อุทยานน้ำหนาว

สะพานเชื่อมแผ่นโลก สะพานห้วยตอง สวยงามจนไม่น่าเชื่อว่าที่นี่มีในประเทศไทย มีชื่อเป็นทางการว่า สะพานพ่อขุนผาเมือง เป็นสะพานทางเชื่อมภาคเหนือ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน มีระยะทาง 103.4 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างรวม 6 ปี เป็นทางมาตรฐาน ลาดยางตลอดโดย มีผิวลาดยางกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50เมตร ถือเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีตอม่อ สูงสุดในประเทศไทย สูงถึง 50 เมตร

สะพานเชื่อมแผ่นโลก เป็นสะพานรัศมีโค้ง ที่เชื่อมระหว่างภูเขาที่อยู่ใกล้กับที่ราบ ที่เป็นแนวรอยต่อระหว่างแนวรอยต่อระหว่าง แผ่นอนุทวีปชาน-ไทย และแผ่นอนุทวีปอินโดไชน่าที่บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 39 บนทางหลวงแผ่นดินสายหล่มสัก-ชุมแพ เป็นสะพานที่มีตอม่อ สูงที่สุดในประเทศไทย บริเวณกลางสะพานสามารถแลเห็นทางน้ำ ที่อยู่ข้างล่างได้อย่างชัดเจน มีจุดชมวิวสามารถเดินเท้าไปชม เป็นระยะทาง 200 เมตร สามารถชม ภูมิประเทศ ที่หลงเหลือจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก นอกจากนั้นบริเวณที่เป็นป่าบนภูเขา ยังพบว่าเป็นแหล่งอยู่อาศัย ของค้างคาวมงกุฎมาร์เซล ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน
ภาพมุมกว้างเห็นสะพานทั้งหมด

ภาพมุมสูง เห็นความโค้งของสะพาน ชัดเจน สวยงาม

ภาพถ่ายตรงทางโค้ง มุมใกล้สวยมาก

อีกมุมถ่ายไกล เห็นโครงสร้างต่อม่อที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ภาพมุมสูง

ภาพมุมสูงอีกภาพ สวยมาก

ภาพสะพานมีรถสัญจรตามปกติ

ภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงโครงสร้างสะพาน และทิวเขาด้านหลัง สวยงาม

รูปนักท่องเที่ยว เดินทางผ่าน ก็อดแวะถ่ายรูปไม่ได้

นักท่องเที่ยวขับรถผ่าน จอดแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

มุมถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว บริเวณจุดชมวิว

ที่มา https://travelphetchabun.com