ใช้ชีวิตแบบพอเพียง กับการทำเกษตรครบวงจร แ ค่นี้ก็มีความสุขสุดๆแล้ว ไปดูไอเดียกัน

การทำเกษตรกรรม ไม่ว่าเป็นกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง แต่การเลือกทำเพียงกิจกรรมเดียว จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะไม่ได้รับผลผลิตเมื่อต้องประสบกับภัยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แต่ถ้าเลือกทำ “เกษตรผสมผสาน” คือมีตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป มีการวางแผนการผลิต ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิต ความเสี่ยงก็ลดลง ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนเกษตรผสมผสานจึงเป็นทางเลือกในการยกระดับรายได้เพื่อนำไปสู่การดำรงชีพที่มั่นคง

ปลูกผัก+ผลไม้ไว้กิน


.

ปลูกผักไว้กิน แจกเพื่อนบ้านแบบชนบทเรียบง่าย -ขายบ้างแถมบ้าง


.

.

เลี้ยง เป็ด-ไก่ แบบธรรมชาติ

ได้ผลผลิตเป็ดไข่ ไม่ต้องซื้อกิน


.

เลี้ยงสัตว์ไว้ กิน-ขาย ลงทุนต่ำ

ได้ผลในแบบธรรมชาติเกินคาด

หากินง่ายๆในแบบชีวิตบ้านๆ


.

.

แค่นี้ก็มีความสุขในการดำรงชีวิตในแบบชนบทที่หาความสุขที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

ขอบคุณภาพจาก บ้านปันสุข เพชรบุรีรมณ์ เรียบเรียง ที่นี่ไทยเเลนด์