กฏแห่งกรรม 19 ข้อ ชาติที่แล้วทำอะไรไว้ ชาตินี้ได้ลำบ าก

ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม หลายคนอาจจะเชื่อและถือปฏิบัติ บางคนอาจไม่เชื่อ วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมในอดีตว่าใครทำอะไรไว้ ชาตินี้บางคนถึงตกอับ บางคนรวยจนไม่รู้จะรวยอย่างไร บางคนนั้นพิการ เอาเป็นว่าอย่ารอช้า เรามาอ่านพร้อมๆกันเลยดีกว่าจ้า

“กฏแห่งกรรม 19 ข้อ” ชาติที่แล้วทำอะไรไว้ชาตินี้ถึงได้เป็นแบบนี้

1. เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์

2. เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีดีรับประทานอยู่ เสมอ เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจนในชาติ ก่อน

3. เหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจน ไม่มี เสื้อผ้าดีดีสวม ใส่ เพราะคุณตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจน ในชาติ ก่อน

4. เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนใหญ่โต เพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน

5. เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองและ มีความสุขมาก เพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อน

6. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวย และรูป งาม เพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพใน ชาติก่อน

7. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมี ปัญญาดี เพราะคุณเคยเป็นพุทธมามกะและทานมังสวิรัติใน ชาติก่อน

8. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุกๆ คนและ มีเพื่อนมากมาย เพราะคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนใน ชาติก่อน

9. เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อ แม่อยู่พร้อม หน้า เพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือ ไม่ดูแคลน คนไร้ญาติในชาติก่อน

10. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็ก กำพร้า เพราะคุณเคยยิงนก ตกปลา และพรากสัตว์ในชาติ ก่อน

11. เหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรงเพราะคุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา สิ่งมีชีวิตในชาติ ก่อน

12. เหตุใดชาตินี้คุณอายุสั้น เพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์มาก มาย

13. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้ เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคน จน

14. เหตุใดชาตินี้คุณมีดวงตาสดใส เพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชา พระ

15. เหตุใดชาตินี้คุณโง่ปัญญาอ่อนและหู หนวก เพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อ แม่

16. เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยา พิษ เพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็น พิษ

17. เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตาย เพราะชาติก่อนคุณใช้ตะข่ายล่าและดัก สัตว์

18. ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขา ชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณ และจะฆ่ากันไป-มาไม่มีสิ้น สุด

19. ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฏแห่งกรรม คุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติ หน้า

อ่านเสร็จแล้วถ้า แชร์ ต่อ ก็เหมือนได้ปฏิบัติตามกฏแห่งกรรมข้อที่19แล้ว ด้วยความปราถนาดี (1แชร์ 1ธรรมทาน)

ขอบคุณข้อมูล : นาคสิงห์เทพบุตร