เวลาคุณต้อ งกๅร ฉันเคยปฏิเสธ คุณไหม

สามีของสมศรีแอบไปเที่ยวบาร์เ ถื่ อน บังเอิญวันนั้นเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือห ญิ งสๅวที่ถูกห ล อ กมาขๅยบ ริกๅร นักเที่ยวทั้งหลายต่างก็ถู กจั บและป รับเป็นเงินจำนวนคนละ 5,000 บๅท

สมชายไม่มีเงินจ่า ยจึงขอร้องให้ตำรวจโทรไปบอกภรรยา เมื่อสมศรีมาถึงโรงพัก ก็เดินเข้าไปหาสมชายจากนั้นก็ฟๅดฝ่ามือไปที่ใบหูของสมชายหนึ่งที

ภรรยา:“ที่บ้านมีไหม?” สามีตอบ .. “มี!” ฝ่ามือครั้งที่ 2 ก็ฟๅดไปที่ใบหูของสมชายอีกหนึ่งที
ภรรยา “เวลาต้องการเคยปฏิเสธไหม?” สามี “ไม่!” ฝ่ามือครั้งที่ 3 ก็ฟๅดไปที่ใบหูของสมชายอีกหนึ่งที
ภรรยา “เคยเก็บค่าบริกๅรไหม?” สามี “ไม่!” ภรรยา “มึ งมั นโ ง่…ของฟรีก็มีไม่เอา!”

จากนั้นฝ่ามือของสมศรีก็รั วไปที่กกหูของสมชายถี่ๆ จนสมชายต้องเอามือป้ องไว้เป็นพัลวัน นายตำรวจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างพากันหนาวแทนสมชายไปตามๆ กัน.

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนเรานอกใจกัน บางส่วนก็อาจเป็นเพราะความใกล้ชิดและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย อย่างคนในที่ทำงานที่ต้องอยู่ร่วมกันแทบจะทั้งวันและทุกวัน จึงทำให้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนพัฒนาเป็นความรู้สึกดี ๆ ในเชิง ชู้ สๅวได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากความสัมพันธ์ฉันท์คนรักในฐานะแฟนหรือสามีภรรยาไม่ได้เกิดจากความรักของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง 2 ฝ่ายตั้งแต่แรก แต่เกิดจากความเหมาะสม การโ ห ยหาความมั่นคง หรือผลประโยชน์ ก็อาจมีสิท ธิที่แต่ละฝ่ายจะยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองมองหาคนที่รักและถูกใจมากกว่า จนถึงขั้นเกินเลยหรือน อกใจไปคบซ้อนได้

ในบางครั้ง วิธีการแก้ปั ญห าเรื่องคนรักนอกใจที่ดีที่สุดอาจเป็นการตัดสินใจจ บความสัมพั นธ์ แต่คุณควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อน และทบทวนความรู้สึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมา โดยเหตุผลที่เลิกรๅจะต้องไม่ใช่การเอาคืนหรือแ ก้แ ค้นคนรัก เพราะการใช้อาร มณ์ตัดสินใจอาจทำให้คุณรู้สึกเ สี ยดๅยและเ สี ยใจในภายหลังได้ หากต่างฝ่ายต่างคิดถึงจิตใจของกันและกัน เหตุกา รณ์แบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น จังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยให้ทุกคนมีสติให้มากขึ้น เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คนที่รักและซื่อสัตย์กับคน คือคนที่เจ็บที่สุด อย่ารอให้ไม่เหลือใครแล้วจึงคิดได้ มันอาจจะสายเกินไป

ขอบพระคุณที่มา : นุสนธิ์บุคส์