ร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่าของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่าลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่าลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

ภรรยาบางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า ภรรยาคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่าเสียใจ ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่ แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม

จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

จนลืมว่า “เราควรที่จะมองตัวเองยังไง” ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานๆหรอก สิ่งที่เขาแสดงออกเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง ไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต อย่ายึดติดกับสายตาของคน อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆ

ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและทุกข์ เราควรกำหนดเอง

ขอขอบคุณ ข้อคิดกำลังใจ